Čs. legie v Rusku

Text dotazu

Můžete, prosím, úvést základních data o historii a aktivitách 1. čs. záložního praporu, dále 3. pluku \"Jana Žižky\" a také 1. jízdního střeleckého pluku čs. legií v Rusku? Existuje někde literatura (kde, jaká), kde se s nimi mohu seznámit detailně? Zajímalo by mne rovněž, zda a kde jsou uloženy jejich archiválie (dokumenty jako např. denní rozkazy, krinika (?), rozsudky polního soudu atd.)?

Odpověď

... z publikace

GALANDAUER, Jan... [et al.]. Slovník prvního československého odboje 1914-18. Praha : Hermes, 1993. 165 s.

vybíráme následující údaje:

1. čs. záložní pluk, pluk čs. legií v Rusku (str. 111): vznikl během srpna 1918 v Omsku, po přeměně 1. záložního pluku Husitského a 2. záložního pluku v bojové jednotky. Měl zabezpečit výcvik nových příslušníků Čs. sboru v Rusku, byl využíván k strážní službě. Po reorganizaci Čs. vojska na Rusi a zastavení náboru do čs. jednotek předal většinu vojáků k divisím a byl reorganizován v pouhou rotu. Pluku velel J. Kroutil.

1. čs. jezdecký pluk Jana Jiskry z Brandýsa, pluk čs. legií v Rusku. (s. 110). Vznikl 1. 7. 1918 v Čeljabinsku z dobrovolníků jezdecké zbraně jako průzkumná jednotka Čs. sboru v Rusku, zpočátku rozdělen na jednotlivé eskadrony, které bojovaly v oblasti Jekatěrinburgu, Tagilu, Syzraně, Inzy, Kunguru, koncem 1918 pluk jako celek poslán střežit oblast Bijska. Za ústupu do Vladivostoku počátkem 1920 tvořil zadní voj 3. sd, z Ruska odplul 6. 6. 1920 a loďmi M. S. Dollar a Minecahda byl přepraven přes Pacifik, Kanadu a Atlantik do ČSR. V bojích v Rusku zahynulo 24 jezdců pluku. Velitelé: F. Linsbauer-Kosovský, J. Fišera, V. Krejčiřík. Standarta pluku byla vyznamenána Čs. válečným křížem. - Po unifikaci zařazen jako 1. jp Jana Jiskry z Brandýsa do čs. armády, po osvobození již obnoven nebyl.

Třetí čs. střelecký pluk Jana Žižky z Trocnova (s. 144), pluk čs. legií v Rusku, dnes součást české armády. Vznikl 15. 3. 1917 v Treskyni rozšířením původního III. praporu 1. sp Mistra Jana Husi. Jako první pluk čs. legií v Rusku nesl od svého založení název, odvolávající se na husitskou tradici. Po skončení výcviku byl v létě 1917 v rámci Čs. střelecké brigády nasazen v bitvě u Zborova, při tarnopolském ústupu se vyznamenal u Domamoryčů. Od podzimu 1917 součást 1. sd Husitské, při cestě do Vladivostoku byl koncem dubna 1918zastaven v Čeljabinsk, Trojick, Zlatoust a Jekatěrinburg, zúčastnil se bojů na uralské frontě. Od jara 1919 se p luk účastnil ochrany magistrály v oblasti Irkutska, v březnu 1920 odplul ve dvou transportech z Ruska. První, na lodi Madawaska, plul po trase Vladivostok - Singapur - Suez - Terst, druhý, na lodi Mount Vernon a Amerika, po trase Vladivostok - San Francisco - Panama - Norfolk - Terst, oba transporty se setkaly v ČSR 16. 8. 1920. Během bojů v Rusku ztratil pluk 410 vojáků, jeho prapor byl vyznamenán Řádem Sokola s meči, Čs. válečným křížem a Řádem Jana Žižky z Trocnova. Vel.: N. P. Mamontov, Alexejev, F. Vlasák, H. Gibiš, Iljin, Leontějev, S. Vojcechovský, M. Němec, Č. Hajda. - Po unifikaci byl pluk začleněn do čs. armády jako 3. pp Jana Žižky z Trocnova, později byl několikrát reorganizován a přečíslován, nyní součást čes. armády jako 7. tankový pluk Fatranský Jana Žižky z Trocnova.

V knihovně Vojenského historického ústavu Praha (http://www.vhu.cz) lze prezenčně prostudovat následující relevantní dokumenty:) kde by měly být uloženy dokumenty, vztahující se k Vámi žádanému tématu:

Kronika 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova 1916-1920. [Praha] : Památník odboje, 1927. 497 s. Signatura C 2898.

10. výročí založení pěšího pluku 3 "Jana Žižky z Trocnova" 1917-1927. Kroměříž : [s. n.], 1927. VIII, 96 s. : tb. Signatura B 6153.

MIKOLÁŠEK, Karel. Červenec roku 1917 : založení 9. a 10. roty 3. pluku Jana Žižky z Trocnova. Brno : Moravský legionář, 1937. 74 s. Signatura B 3951.

MENČÍK, Karel Anatol. Třetí střelecký pluk ruských legií Jana Žižky z Trocnova : seznam býv. příslušníků a stručné dějiny 5. roty : vydáno v upomínku na bratrské shledání mnohých příslušníků 5. roty 3. pluku při manifestačním sjezdu legionárů ve dnech 5.-8. července 1935 v Praze. Brandýs n. Labem : [vl. n.], 1935. [4 s.] : obr. Signatura D 411/6.

DVOŘÁČEK, Karel. Vzpomínáme 1917-1937 : sborník prací bývalých příslušníků pluku k dvacátému výročí založení pěšího pluku 3 Jana Žižky z Trocnova. Kroměříž : Pěší pluk 3 Jana Žižky z Trocnova, 1937. 331 s. : il. Signatura C 6805.

PRÁŠEK, Vojtěch. 1. Jízdní pluk "Jana Jiskry z Brandýsa". Praha : Vojenské zátiší dragounského 1. jízdního pluku "Jana Jiskry z Brandýsa", 1938. 111 s. : [7] obr. příl. Signatura C 232.

Co se týče archiválií, nezbývá, než Vás odkázat na Vojenský historický archiv v Praze

(

http://www.vuapraha.army.cz/),

 kde by měly být uloženy dokumenty, vztahující se k Vámi žádanému tématu.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Vojenský historický ústav - knihovna

Datum zadání dotazu

14.11.2007 18:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu