Corporate identity (firemní styl)

Text dotazu

Prosím o seznam knih s tematikou corporate
identity či firemní styl.

Odpověď

Corporate identity (firemní identita, firemní kultura) je strategicky

naplánovaná představa vycházející z podnikové filosofie, vize a

dlouhodobého podnikatelského cíle. Musí být stvrzována chováním firmy a

veškerou vnitřní i vnější komunikací.

Tvoří ji:

   Vize společnosti - určuje cíle, poslání a filosofii společnosti

   Logotyp (značka, logo, grafický symbol) je identifikátorem vaší

            společnosti, zboží nebo služby.                                 

   Corporate communications (firemní komunikace) je vnější projev firemní

                             identity na trhu a ve společnosti.

   Corporate design (Jednotný vizuální styl) - vizuální forma

             komunikace

   Public relations (vztahy s veřejností) – forma prezentace

             společnosti na veřejnosti

   Advesting (reklama) – masová forma komunikace v médiích

   Internal communications (interní komunikace) - výměna

             informací mezi firmou a jejími pracovníky.

   Corporate product (firemní produkt) - kompletní podnikové portfólio

       společnosti

   Corporate culture (firemní kultura) - systém hodnot, způsobů chování

       a jednání spolupracovníků organizace.

   Corporate image (obraz podniku) Celkový obraz firmy, vnímaný jejím

       okolím.

   Přínosy:

       komplexnost a systémovost

       prezentace firemní originality, jedinečnosti a specifičnosti

       stabilita a dlouhodobé působení dovnitř i navenek

       integrita a ztotožnění se zaměstnanci a spolupracovníky

       prestiž

       urychluje a zefektivňuje veškerou komunikaci a propagaci firmy

Literatura:

Achterholt, Gertrud: Corporate Identity: in zehn Arbeitsschritten die

eigene Identität finden und umsetzen. Wiesbaden, Gabler, 1988.

Rowden, Mark: Identity: transforming performance through integrated

identity management. Aldershot: Gower, 2004.

Stejskalová, Dita: Strategie firemní komunikace. Praha, Management Press,

2008.

Firemní kultura: jedinci, skupiny, organizace a jejich chování. Brno,

Computerpress 2008.

Němec, Petr: Integrovaná komunikace korporací. Praha, Oeconomica, 2006.

Svoboda, Václav: Public relations moderně a účinně. Praha, Grada

Publishing, 2006.

Další literaturu můžete dohledat v katalogu knihovny na adrese

http://library.vse.cz. Pokud jste  studentkou školy můžete využít i

závěrečné práce, které v katalogu najdete a elektronické informační zdroje

dostupné na adrese http://www.econlib.cz/zdroje/, lze využít i další

zdroje, např. JIB  (Jednotná informační brána - http://www.jib.cz/) nebo

Souborný katalog ČR

(http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_soubkat_knihy.htm).

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.01.2010 10:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu