Co znamená "zaslat kabel"?

Text dotazu

Dobrý den,
můj dotaz vznikl na základě četby Korespondence V+W. Voskovec a Werich spolu komunikovali převážně písemnou formou (dopisy), ale občas je zmíněn pojem "zaslat kabel" - není mi přesně jasné, jaká forma komunikace je tímto míněna...napadá mě telegrafní?
Děkuji za případné vyjasnění...

Odpověď

Dobrý den,

domníváme se, že jste význam spojení "zaslat kabel" pochopila správně. Jako kabelogram se běžně označoval telegram (nebo také depeše) zprostředkovaný právě podmořským kabelem. 

Tento výraz je možné najít např. v knize BBC Londýn "... Čapek : To bylo 10. října v Bílém domě a 28. října následoval v Čechách převrat, kterým náš lid vzal do svých rukou řízení svého osudu. A pak — pak vás dojde kabelogram z Evropy, že vás první československý parlament zvolil prvním presidentem republiky...". Další novější ukázky použití slova kabelogram se objevují i v Českém národním korpusu - https://kontext.korpus.cz/view?ctxattrs=word&attr_vmode=visible&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&q=~cOyP472vGZ&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=kw.  Že šlo o běžně používaný pojem i ve druhé půlce 20. století nasvědčuje četnost výskytu tohoto slova v digitální knihovně Kramerius (http://kramerius.nkp.cz).

Pro posílání zpráv a depeší kabelem se také používal termín "kabelovat".  Zajímavé je, že zatímco slovo kabelovati vychází z francouzštiny, u slova kabelogram je jeho původ v angličtině.  Werich s Voskovcem si při své jazykové hravosti pravděpodobně přizpůsobili pojmenování této činnosti tak, aby jim bylo příjemné. Je také možné, že šlo o dobový slang těch, kteří telegrafovali častěji.

Při telegrafním spojení jsou informace přenášeny elektrickými impulzy buď pomocí kabelových nebo radiových spojů. Pro fungování drátového telegrafního spojení přes "moře" se využívalo podmořských kabelů. První pokusy s položením kabelů v průlivu La Manche proběhly v srpnu 1850, kabel se však záhy po položení přetrh na ostrém skalním útesu. Mezi Evropou a Severní Amerikou se podařilo kabel položit až na třetí pokus. První kabelogram bylo tímto kabelem vyslán 5. 9. 1858. Asi po čtyřech týdnech se přílišným napětím u kabelu porušila izolace a kabel přestal fungovat. Po přestávce vynucené válkou Severu proti Jihu se podařilo nový funkční kabel položit až po dalším neúspěšném pokusu. Spojení Evropy a Severní Ameriky mezi pobřežím Irska a pobřežím u New Foundlandu se tak povedlo až na pátý pokus a úspěšně bylo dokončeno 27. 7. 1866. Položení kabelu trvalo lodi Great Eastern tři týdny.

Použité zdroje

* Technický slovník naučný. Sv. 8, T-Ž. 1. vyd. Praha: Encyklopedický dům, 2001-2005. s. 37. ISBN 80-86044-16-5.

* HAVRÁNEK, Bohuslav a kol. Slovník spisovného jazyka českého. I, A-M. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. s. 811

* VLASÁK, Václav, DUBSKÝ, Josef a POSPÍŠILOVÁ, Vlastimila. Praktický česko-francouzský a francouzsko-český slovník. Praha: Media, 1992. s. 57 s.

* KRÁL, Václav, ed. a kol. Malý encyklopedický slovník A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. s. 486

* BOUČEK, Václav, ed. et al. Slovník národohospodářský, sociální a politický. Díl II. Praha: Otakar Janáček, 1931. s. 485.

* LANGER, František. BBC Londýn. I. vydání. V Praze: Fr. Borový, 1947. s. 114

* KŘÍŽEK, Viktor. Když rádio měnilo svět. 1. vyd. Dvůr Králové nad Labem: ELLI print, 2007. s. 22-24. ISBN 978-80-239-9077-5.S. 22-24

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.03.2018 08:26

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu