Co znamená titul Auditor biskupské konzistoře?

Text dotazu

O svém příbuzném jsem zjistila, že byl "auditor biskupské konsistoře a farář na odpočinku". Je to funkce, nebo titul a co znamená?

Odpověď

Dobrý den, patrně se jedná o čestný titul, často spojený s tím, kdy farář odchází na odpočinek.

Auditor pochází z latiny (vojenský) soudce, ale i přeneseně posluchač...

Konsistoř (lat. consistorium) - původně poradní sbor pro správu církevních záležitostí, u papežů složený z kardinálů, u biskupů z kanovníků.

1. Konsistoř papežská měla až do vzniku kongregací rozsáhlou působnost... Před ustanovením kardinálského sboru se nazývala...Senát římského kléru, protože se jí zúčastňovali všichni římští kněží a jáhnové.

Rozlišují se:

a) tajná konsistoř, které se smí zúčastnit jen papež a kardinálové...);

b) poloveřejná konsistoř je navíc přístupná í biskupům...

c) veřejná konsistoř je pak přístupná i diplomatickému sboru, duchovním papežského dvora i laikům...

 2. Konsistoř biskupská se skládá tradičně z kanovníků katedrální kapituly, ale biskup do ní může povolat i jiné duchovní z diecéze nebo i laiky. Zvláštní úlohu hrála konsistoř, respektive konsistoře v Českém království v období husitských válek i po nich, kdy byl jednak arcibiskupský stolec dlouhodobě neobsazen (1425-1561), jednak vznikla i kališnická konsistoř, v jejímž čele stál Jan Rokycana (od 1429). Ten se měl od roku 1435 stát společným arcibiskup pro katolíky a kališníky, ale nebyl v této funkci potvrzen ani papežem, ani císařem. Nový Kodex kanonického práva, vyhlášený dne 25. 1. 1983 papežem Janem Pavlem II., zrušil veřejnou konsistoř a rozdělil ji na řádnou a mimořádnou. Konsistoř, při níž jsou kreováni noví kardinálové, se obecně nazývá „in rubro“ (tj. v červené barvě).

Zdroj: BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky: [světská a církevní titulatura a reálie]. Praha: Libri, 2003. s. 238-239. ISBN 80-7277-135-3. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:75f00490-17f4-11e3-ae90-5ef3fc9ae867

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.06.2022 09:39

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu