Co znamená skákat páté přes deváté, lechtát se do smíchu, čirá proti slunisluns,

Text dotazu

Co znamená skákat páté přes deváté, lechtát se do smíchu, čurát proti slunci

Odpověď

Dobrý den,

'skákat páté přes deváté' by mohla být obdoba 'mlít páté přes deváté', tzn. nemluvit popořádku, těkat z jedné myšlenky na druhou...

Níže uvádíme odpověď Ústavu pro jazyk český AV ČR:

Úsloví "meleš páté přes deváté" a proč zrovna páté a deváté?

"Jazykové příručky vysvětlují pouze některé ustálené obraty, většinou je možné zjistit, jaký je význam, původ bývá uváděn jen sporadicky. Tak je tomu bohužel i v tomto případě. Je možné zjistit, že mlít páté přes deváté znamená mluvit neuspořádaně, chaoticky, nesouvisle, překrucovat věci. O původu tohoto slovního obratu však zdroje mlčí.

Nejpravděpodobněji se jeví výběr číslic podle rýmu - jde o dvě po sobě jdoucí slabiky, v nichž se opakují dlouhé samohlásky á, é: páté, deváté. Nabízí se otázka, proč přes deváté a ne třeba přes desáté. O té lze jen spekulovat: devítka je násobkem tří a trojka má v lidové slovesnosti své pevné místo: králové mívají tři dcery, popř. tři syny; mládenci plní tři úkoly; draci je ohrožují třemi (nebo devíti) hlavami; za dědem Vševědem se jde pro tři zlaté vlasy a provolává se třikrát sláva nebo i třikrát běda. Devítka se objevuje v řadě obvyklých spojení: za devatero horami a devatero řekami, devítihlavý drak, devatero řemesel."

http://ujc.cas.cz/jazykova-poradna/dotazy/0190.html

 

Další dvě úsloví, která uvádíte, se nám ale nepodařilo najít. Lechtání se smíchem sice souvisí, existuje velké množství různých analýz, jak jedinec jedná, je-li lechtán a proč tak jedná, (proč jsou někteří jedinci víc a jiní méně lechtiví, jestli lze někoho ulechtat k smrti, mučení lechtáním apod.), ale že by se používalo vámi uváděné úsloví, jsme nenašli.

K této problematice zajímavé odkazy:

http://vtm.e15.cz/clanek/proc-jsou-nekteri-lide-lechtivi-a-jini-ne-lze-nekoho-ulechtat-k-smrti

http://www.onlinezena.cz/zdravi/tajemstvi-smichu-rozlusteno

 

Ani další úsloví 'čurat proti slunci' asi není běžné, aspoň nám se vysvětlení ani používání nepodařilo najít. Jeden internetový odkaz http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/francois-rabelais/gargantua-a-pantagruel-3.html#axzz57e3DpBJ4  na renesanční dílo inspirované lidovým vyprávěním o životě obrů Francoise Rabelaise Gargantua a Pantagruel zmiňuje v popisu chování postavy 'čurání proti slunci', ale bez dalšího komentáře.

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.02.2018 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu