Co to je „fiskální proces“?

Text dotazu

Dobrý den, slyšela jsem o tom, že Česká dvorská kancelář na přelomu 17. a 18. století vedla po padesát let tzv. fiskální proces s jedním šlechtickým rodem na Moravě. O co v takovýchto procesech vlastně šlo? Jak mohly neblaze zasáhnout državy (města, obce apod.) těchto šlechticů?

Odpověď

Dobrý den,

 dle dostupných zdrojů (viz níže) se domníváme, že fiskálními procesy se řešilo:  neoprávněné přivlastnění státního majetku, jeho podhodnocení, manipulace se státními hranicemi, špatné placení daní, případně zabavování majetku apod.  Vycházíme při tom z významu pojmu fiskál, což bylo dle Spáčila (2009) jmění císaře jež pocházelo ze státních příjmů a bylo určeno pro státní účely, tj. státní pokladna. A dále z pojmů fiskus či fiskál, tj. královský prokurátor, který měl za úkol sestavit přehled o všech zástavách královských a církevních statků, srovnat je s královskými registry a tam, kde by současný držitel statku nemohl svou držbu takto právoplatně dokázat, postarat se o návrat statku do královského majetku (Hledíková, 2005). O vlivu těchto procesů a jejich výsledků na državy šlechticů obecně se nám nepodařilo nic zjistit. Možná, budete-li hledat informace o konkrétních procesech a šlechtických rodech, budete úspěšnější. Mohou Vám k tomu dopomoci níže uvedené zdroje, většina z nich je dostupná například v Knihovně Akademie věd.

Použité zdroje

DŘÍMAL, Jaroslav. Královský prokurátor a jeho úřad do roku 1745. Sborník archivních prací, 1969, roč. 19, s. 348-385.

HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích: od počátků státu po současnost. Praha: Lidové noviny, 2005, 568 s. ISBN 80-7106-709-1.

KOLMANN, Josef a Karel BERÁNEK. Česká dvorská kancelář (1293) 1523-1749: inventář. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1966, 439 s.

SPÁČIL, Jiří. Všeobecný slovník právní: příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na radě říšské zastoupených : se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí koruny české. Reprint původního vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, 5 sv. ISBN 978-80-7357-456-7.

VESELÁ, Hana. Vývoj státního zastupitelství od jeho počátků až do První republiky. Praha, 2007. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Právnická fakulta. Katedra právních dějin.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Praha

Knihovna

Knihovna Akademie věd České republiky

Datum zadání dotazu

23.07.2015 21:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu