Co to byl Revoluční národní výbor?

Text dotazu

Co to byl Revoluční národní výbor (na konci druhé světové války a krátce po ní)?

Odpověď

Dobrý den,

 

"Revoluční národní výbor" byl alternativním názvem pro institut, který je šíř znám pod pojmem "národní výbor". Národní výbory vznikaly většinou neformálně aklamací na shromážděních občanů. V pohraničních oblastech předepisovaly právní normy správních komisí. V některých místech vykonávaly po určitou dobu i pravomocí okresních národních výborů. V sídlech některých soudních okresů vznikaly také revoluční okresní národní výbory, které se později musely slučovat. V září a říjnu 1945 proběhly delegační volby do okresních národních výborů a zemských národních výborů.

Dnem zřízení NV zanikly všechny dosavadní obecní, okresní a zemské orgány. Nadále však existovaly obce, okresy a země jako samosprávné korporace. Národní výbory představovaly v tomto smyslu jak orgány těchto územních korporací zastupující určitý samosprávný svaz, tak i orgány státní správy. Složení, pravomoc, hospodaření, vedení a podepisování některých druhů písemností NV určila směrnice ministerstva vnitra z 19. května 1945. Vnitřní organizaci závazně stanovily Prozatímní organizační řád zemských a okresních národních výborů z ledna 1946 a Prozatímní organizační řád místních národních výborů ze září 1947.

Tyto dokumenty rozlišovaly národní výbor jako volený sbor složený z členů, složky národního výboru a úřad národního výboru, který většinou tvořil personál bývalého obecního, městského, okresního nebo zemského úřadu. Hlavním orgánem bylo plénum, které volilo další orgány, především radu. NV zabezpečovaly agendu dosavadních orgánů obecné správy (evidence obyvatelstva, spolkové, shromažďovací a tiskové záležitosti, věci státního občanství, dohled nad živnostenským podnikáním, školstvím a zdravotní a sociální péči), dále v prvních letech spravovaly obecné, okresní a zemské jmění, udržovaly a zřizovaly ústavy a zařízení. Zvláštní význam NV spočíval v kompetencích spojených s mimořádnou poválečnou dobou: podílely se na provádění konfiskací majetku Němců, Maďarů a kolaborantů, dosazování národních správ, stanovování přídělů půdy, prováděly soustředění německého obyvatelstva k transportu do Německa, zajišťovaly osídlování pohraničí, přispívaly k realizaci retribučního soudnictví a samy trestaly provinění proti národní cti, měly významné bezpečnostní pravomoci, vydávaly osvědčení o národní a státní spolehlivosti, dohlížely na odevzdávání válečného materiálů a evidenci a náhradu válečných škod, účastnily se regulace pracovních sil. Bezpečnostnímu referentovi NV podléhaly i orgány Sboru národní bezpečnosti sídlící v obvodu jeho působnosti. Široké kompetence národních výborů byly předmětem ostrých politických sporů.

Použité zdroje

JANÁK, Jan - HLEDÍKOVÁ, Zdeňka - DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.02.2018 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu