Co šlo koupit za 100 korun a jak dlouho se na ně vydělávalo?

Text dotazu

Dobrý den, našel jsem odpověď na jeden z dotazů https://www.ptejteseknihovny.cz/[…]/prumerne-ceny-1918-1938 Chtěl bych ale otázku rošířit na další období, ideálně 1919, 1929, protektorát, 50. léta, 60. léta, normalizace a od roku 1993. Dají se taková data vyhledat?

Odpověď

Dobrý den, 

K zjištění konkrétních základních údajů o cenách jednotlivých druhů zboží/služeb a platových výměrech hrubé mzdy pracovníků určitých odvětví můžete nalézt ve statistických ročenkách (viz přehled níže).

Zajímavosti a informace ke změnám v hospodářském vývoji Československa a České republiky nabízejí knihy:

PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2004-2009. 2 sv. ISBN 80-7239-147-X.

JAKUBEC, Ivan et al. Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2008. 289 s. ISBN 978-80-245-1450-5.

 

 

Statistické ročenky:

 

Historická statistická ročenka ČSSR. 1. vyd. Praha: SNTL, 1985. 910 s.

Statistická příručka republiky Československé. Praha: nákladem vlastním, 1920-1932.

Statistická ročenka Československé socialistické republiky. Praha: SNTL, 1959-1989. ISSN 0139-6196.

Statistická ročenka České republiky = Statistical yearbook of the Czech Republic. Praha: Český spisovatel, 1993- . ISSN 1211-4812.

Statistická ročenka České republiky ... = Statistical yearbook of the Czech Republic .. [CD-ROM]. Praha: Český statistický úřad, [1998]- . Dostupné také z: https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-ceske-republiky-2015.

 

Jako příklad uvádíme hrubou měsíční mzdu pracovníka v odvětví školství a kultury v jednotlivých letech (1953 – 1989) a cenu několika základních potravin a dalších výdajů:

 

Hrubá mzda pracovníka v oblasti školství a kultury: 1953 = 1018 Kčs; 1960 = 1293 Kčs ; 1970 = 1745 Kčs; 1980 = 2343 Kčs; 1989 = 3497 Kčs

 

Uvedené průměrné mzdy se ovšem ve skutečnosti ještě dále lišily podle pohlaví a pracovního zařazení. Mzdy žen dosahovaly v 60. letech jen kolem dvou třetin mezd mužů.

Přehled pro další profese a odvětví můžete nalézt v knize „Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992“ či ve výše uvedených statistických ročenkách.

 

Cenový vývoj některých základních druhů zboží a služeb (v Kč za 1kg):

Chléb žitnopšeničný: 1945 = 3,- Kčs; 1950 = 5,- Kčs; 1955 = 2,60,- Kčs ; 1960 = 6,60 Kčs ;  1965 – 1983 = 2,60,- Kčs

Máslo: 1945 = 40,10 Kčs; 1950 = 80,- Kčs; 1955 = 42,- Kčs ; 1960 = 38 Kčs ;  1965 = 38,- Kčs; 1970 – 1983 = 40,- Kčs

Pivo (lahvové 10%): 1945 = 2,40 Kčs; 1950 = 7,- Kčs; 1955 = 1,40  Kčs ; 1960 = 1,40 Kčs ;  1965 = 1,40  Kčs; 1970 – 1983 = 1,70 Kč

Káva: 1945 = 50 Kčs; 1950 = 158,50 Kčs; 1955 = 240,- Kčs ; 1960 = 180 Kčs ;  1965 = 180 Kčs; 1970 – 1975 = 160,- Kčs;  1980 – 1983 = 240,- Kč

Televizní přijímač: 1960 = 2600 Kčs; 1965 = 3800,- Kčs; 1970 = 3950,- Kčs ; 1975 = 4000 Kčs ;  1980 = 5250,- Kčs; 1983 = 4500,- Kč

 

Přehled vývoje cen dalšího zboží a služeb můžete nalézt v knize „Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992“ či ve výše uvedených statistických ročenkách.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.08.2018 16:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu