Co se pilo ve středověku

Text dotazu

Mohli byste mi odpovědět na otázku, co pili lidé ve středověku. Mám na mysli běžné nápoje,mimo vína a piva či mléka. Co dávali dětem.......
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

nedůležitějším nápojem byla vždy voda.
Ještě ve středověku se považovala za lepší voda říční nebo potoční - byla to "živá voda", zatímco studniční byla pro lidi "voda mrtvá", podezřelá a nebezpečná. Jestliže ve vodě žily ryby a žáby, případně se v ní vyskytovali i jiní živočichové, byla dobrá také pro člověka. Studny naproti tomu často znečisťovaly odpadky, mrtvoly zvířat i lidí apod. 

Vodu a studánky najdeme v pověstech a pohádkách všech národů. Ve slovanské, keltské a germánské mytologii se setkáváme se zvykem studánky a prameny na jaře čistit - ať jsou to zdroje pitné vody nebo prameny léčivé a minerální.
"Otvírání studánek bylo" spojeno s vítáním jara a loučením se se zimou. Lidé však pili i ze stojatých, bahnitých a třeba smrdutých vod, jak uvádějí prameny ze 16. století. Napravovali to prý konzumací česneku.

Na počátku existence českých měst se voda zpočátku nosila z přírodních zdrojů za hradbami, brzy se však začaly hloubit studny, i když kvalitě vody z nich se příliš nedůvěřovalo, zmínka o prvním gravitačním vodovodu v Praze na Starém Městě pochází z roku 1331. Ve středověku se začaly již stáčet minerální vody a dopravovaly se mnohdy na velké vzdálenosti. V Evropě se tak dálo zejména od počátku 16. století, nálezy z Čech patří k nejstarším.

Pravěcí lidé zřejmě znali čaje z léčivých nebo aromatických rostlina léčili jimi své neduhy. Pili také sladkou mízu některých stromů, zejména břízy a javoru, a uměli získávat sladké ovocné šťávy. Skutečným uměním se však stala příprava ovocných šťáv až v 16. a zejména v 17. století.

Část potřeby tekutin se nahrazovala polévkami, které se jedly jako první denní jídlo, i když až do 16.-17. století tři jídla denně obvykle nebývala.
Informace o čaji se dostaly do Evropy až roku 1559 z Japonska. Káva, zrnková i z praženého obilí nebo jiných náhražek, je novodobou záležitostí, zrnková káva pronikla do Evropy (do Cařihradu) z Arábie roku 1554. Stejně tak kakao
- respektive čokoládu - přivezl v roce 1528 do Španělska Cortez.

Z alkoholických nápojů se kromě piva, vína a různých pálenek ve středověku pil i kvas, medovina. Mléko je v prověřené literatuře zmiňováno spíše v souvislosti s výrobou sýrů či másla, než jako nápoj. Bohužel se nám také nepodařilo nalézt žádné bližší informace o dětské stravě. Období středověku bylo dlouhé a předpokládáme, že struktura nápojů také závisela na konkrétním regionu a jeho přírodních podmínkách, ročním období a sociální skupině, do níž lidé patřili.

zdroj :
BERANOVÁ, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Praha :
Academia, 2007. ISBN 80-200-1340-7. s. 112-129.

Tuto knihu si v Národní knihovně můžete zapůjčit s platným průkazem čtenáře NK ČR, http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_vypsluzby.htm. Více odborných informací by Vám zajisté poskytli např. pracovníci Centra medievistických studií (http://cms.flu.cas.cz/index.php).

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.04.2011 11:26

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu