Co jsou kondrfale

Text dotazu

Co jsou kondrfale?

Odpověď

Dobrý den,

 

podle Etymologického slovníku jazyka českého má slovo kontrfál či kundrfál více významů:

 • kontrfál, kunterfal – ve slovenštině šlo o výraz používaný pro jantar, ve staročeštině pak slovo kuntrfal označovalo napodobené zlato (electrum metallum)
 • kundrfál – východočeské označení špatného, mázdrovitého masa, případně v laštině označení pro šlachy v mase; k tomuto výkladu patří i východočeské slovo kundrfálek označující něco nepodařeného, např. koláče, na Vysočině se slova kundrfale, kundrbálky, kundrcálky používaly pro škubánky nebo podobné výtvory
 • kundrfál – valašsky žertovný kousek, šprým

 

Všechna zmíněná slova pocházejí z latinského příčestí contrafactum, contrafectum – napodobovat ve smyslu dělat protějšek nějaké věci, původně o nápodobě drahých kovů lacinými. Odtud vznikl odstín, že napodobenina je kvalitou horší, méněcenná, podvodná. Případně byl význam zúžen a přenesen i na slovní podvod, tj. žert a šprým.

 

Zdroj: MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Academia, 1971. s. 274. Dostupné také z https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:ec6a1f90-95c5-11e2-9142-5ef3fc9bb22f

 

 

Různorodost použití tohoto slova dokládá i to, že jsme v digitální knihovně skutečně nalezli v různých kontextech:

 • Kundrfál -  expr. kus masa, zpravidla méně kvalitního
  BACHMANNOVÁ, Jarmila. Slovník podkrkonošského nářečí. Vydání první. Praha: Academia, 2016. s. 196. Lingvistika. ISBN 978-80-200-2505-0.
 • kundrfál, kundrfát - šprým, žert

FABIÁN, Josef. Slovník nespisovného jazyka valaského. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí, 1999. s. 25 ISBN 80-238-3953-5.

SVĚRÁK, František. Karlovické nářečí. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1957. s. 121. Publikace vědecké literatury. Sborník vědeckých prací vyšší pedagogické školy v Brně; sv. 2.

 • kejkle, triky, šprýmy
  KRESTA, Bohumil. Slovník štramberského nářečí. [Ostrava]: Šmíra-Print, c2008. s. 76.
 • Kundrfál — blázen, Ty staré kundrfále!
  PÁTEK, Emil. Obec Heršpice u Slavkova: (Příspěvek kulturně-vzdělávací). [Heršpice]: nákl. vl., 1928. s. 241.
 • kundrfaty, kundrfatuv - nejrůznější veselé pohybové kousky v dovádění dětí nebo šprýmy dospělých s dětmi, např. různá (fyzická) škádlení, vzájemné popichování, převalování, poskakování proti sobě, třeba o jedné noze, roztáčení dítěte v závěsu na rukou atd.

Kundrfaly jsou příležitostně doprovázeny třeba i groteskními pohyby, mimikou či ústrojem - nejde o žertování slovní…
HOREČKA, Mojmír et al. Tak mluvíme pod Radhoštěm: soubor slov a úsloví z Frenštátska: nově zpracovaný a rozšířený M. Horečkou z "Nářečí na Frenštátsku" F. Horečky, 1941; k vydání připravili Aleš Hájek, Radoslav Vlk, Jarmila Nesvadbová. 1. vyd. V Rožnově pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2011. s. 250. ISBN 978-80-87210-33-8.

 • kondrfále – škubánky

Zdeněk ŠÍPEK. Stručné dějiny Horních Dubňan. Hrotovice: JAS Hrotovice, 2000. s. 31. Dostupné také z https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:17861400-2175-11e3-b62e-005056825209

PÁCALT, Miroslav. Černá kuchyně. Venkov. 1939, roč. 34, č. 67 (19. 3. 01939), s. 7. https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:dd909710-5a0f-11e8-afe6-005056825209

 • kundrfál - jídlo ze syrových bramborů či knedlík zavařený do zelí. Např. „bureme mít k vobědu kundrfály“.

JINDŘICH, Jindřich a KOTAL, Josef, ed. Chodský slovník. Vyd. 1. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2007. s. 153. ISBN 978-80-86944-17-3.

KOTT, František Štěpán. Druhý příspěvek k česko-německému slovníku, zvláště grammaticko-fraseologickému. V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1901. s. 116. Dostupné také z https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:010b4db0-2be5-11e3-bd38-5ef3fc9ae867

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.07.2020 13:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu