Co je to sýkora kominíček?

Text dotazu

Dobrý den,
vím, že tzv. "sýkora kominíček" je špatný název nějakého ptáka a že taková sýkora neexistuje. Mohla bych se ale zeptat, jaký druh ptáka se může takto označovat? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

 jedná se o sýkoru uhelníčka.

Informace o tomto druhu čerpané z Atlasu ptáků:

Sýkora uhelníček / Sýkorka uhliarka        Parus ater

Výskyt: Pravidelně hnízdící stálý pták.

Zjištění: Charakteristický zpěv, vzhled, chování. Menší než vrabec (10,5-11,5 cm). M = F, JUV matnější a žlutší. Vyskytuje se jednotlivě nebo v hejnkách, mimo hnízdění s dalšími druhy. Šplhá obratně ve všech polohách v korunách stromů. Hlas: Zpěv hlasitý, opakování dvou nestejně vysokých jasných tónů ví-cu-ví-cu-vi-cu... Vábeni tiché si-si, nerozlišitelné od vábení králička obecného, také dui. Hnízdí do 1600 m n.m.

Početnost: ČR 450-9001. HP, SR 250-5001. HP. Převážně stálý druh, v ČR zimuje 300-6001. ex.

Prostředí: Téměř výhradně starší jehličnaté lesy, objevuje se i v parcích a zahradách s jehličnatými dřevinami. Hnízdo je v zemních i stromových dutinách, často v budkách, snůška 6-8 (4-10) vajec (15,0 x 11,6 mm). 

 

Další informace:

sýkora uhelníček evropský Parus ater ater L.

sýkorka uhliarka eurosibirska Tannenmeise

Řád: pěvci           Čeled:   sýkorovití            Rod:      sýkora

Výskyt u nás:

Hojnost: hojná

Přezimování: stálá, potuluje se, většinou jen nedaleko Na podzim k nám přilétají zimní hosté ze severu a severovýchodu, někdy ve značném počtu.

Prostředí: Zdržuje se na jehličnatých stromech v hustších, obvykle vzrostlých, jehličnatých a smíšených lesích, pokud nejsou příliš rozsáhlé a jsou spíše členitější. Žije od nížiny, převážně však v pahorkatinách a vyšších polohách a vystupuje až do 1600 m n. v.

Od podzimu se sýkory uhelníčkové potulují ve skupinách, často i ve společnosti jiných druhů sýkor a objevují se i na jiných místech než obvykle. Např. : v parcích, ovocných sadech, zahradách, alejích, v březových a olšových porostech i v listnatých lesích. V zimě se přibližují k lidským obydlím, i když ne v takové míře jako ostatní sýkory, a jen vzácně se odváží na krmítko.

Postava: Typ (A)

Porovnání: poněkud delší i zavalitější než střízllk

Průměrná délka: 11 cm

Průměrná váha: 9,5 g

Zvláštní znaky: krátký šídlovitý zobáček; kratší ocásek

Zbarvení:

• Kostřec: šedozelený

• Svrchní strana: hřbet tmavošedý s modrým nádechem

Křídlo: šedočerné s dvěma šikmými uzounkými bělavými proužky • Spodní strana: bělavá s hnědožlutým nádechem po stranách • Hlava: černá (s modrým leskem na vrcholu) s bílými tvářemi; bílá barva tváří vychází od zobáku a končí po stranách krku; vzadu uprostřed krku další nápadná bílá skvrna sahá téměř к vrcholu hlavy • Hrdlo: černá barva hrdla se zužuje směrem k zobáku • Ocas: šedočerný Samička  stejně zbarvena jako sameček.

Hlas: Jemné, ale víceméně hlasité DÍÍH i SISISI. Hlasem SISI . . . se ozývá téměř neustále z korun většinou vysokých jehličnatých stromů; často se ozývá směsicí hlasů celé hejnko. Řidčeji uslyšíme SIT, SIR nebo SIJTY. V rozrušení volá TETETETE . . .

Zpěv: Zpěv je dosti hlasité, jednotvárné střídavé opakování dvou vysokých tónů (z nichž první je vyšší), které zní mazlivě jako: VÍZE VÍZE . . . nebo SÍZI SÍZI. . . apod. Zdá se, jako by byl vyluzován malými housličkami a bývá značně dlouhý. Sýkora uhelníček oživuje svým zpěvem jehličnaté lesy, zvláště koncem zimy, i když tehdy ještě zní zpěv zkomoleně, stejně jako na podzim.

Nápadné za letu: Nelétá příliš dobře, a proto se jen nerada pouští na delší let volným prostorem. Mezi stromy však hbitě, dovedně a stále nepokojně přeletuje. Přitom se často ozývá svým typickým hlasem (viz hlas). V letu upoutá tento ptáček svou drobností a výrazným černobílým zbarvením hlavy.

Charakteristika — zvyky: Ještě dříve než spatříme v koruně jehličnatého stromu drobounkého ptáčka, upozorní na sebe hlasitým DlÍH. Je velmi důvěřivý a bez ostychu předvádí před očima nenápadně se chovajícího pozorovatele svou vrcholnou akrobacii na tenkých koncích větviček, často zavěšen hlavou dolů. Většinou se zdržuje ve skupinkách, které zvláště upoutají nápadnými černobílými hlavičkami. Sýkora se neomylně prozradí mazlivým zpěvem (viz zpěv). Sýkora uhelníček patří mezi naše velmi užitečné ptáky.

 

A ještě jeden odkaz na velmi zajímavý článek: https://www.ifauna.cz/okrasne-ptactvo/clanky/r/detail/4921/sykora-uhelnicek/

Použité zdroje

FRYČEK, Mirko a FRYČKOVÁ, Ludmila. Poznáváme naše ptáky: podle zbarvení, velikosti, zpěvu, prostředí. 1. vyd. Praha: SPN, 1972. 392 s. Pomocné knihy pro všeobecně vzdělávací školy.

DUNGEL, Jan a HUDEC, Karel. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. 249 s. ISBN 80-200-0927-2.

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.08.2018 14:26

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu