co je to strach

Text dotazu

Jak se zbavit strachu.

Odpověď

Dobrý den,

 

na zbavení strachu je nejvhodnější terapie s kvalifikovaným odborníkem.

 

Můžeme Vám poskytnout literaturu zabývající se tímto tématem.

 

Zkuste nahlédnout do těchto knih:

 

BERNHARDT, Klaus. Jak se navždy zbavit paniky, úzkosti a strachu. Překlad Alena Breuerová. 1. vydání. Brno: CPress, 2018. 167 stran. ISBN 978-80-264-2207-5.

 

JEFFERS, Susan J. Uvědom si svůj strach a překonej ho: jak proměnit strach, nerozhodnost a zlost v sílu, akci a lásku. 1. české vyd. Praha: Grada, 2010. 172 s. ISBN 978-80-247-3585-6.

 

WOLF, Doris. Jak překonat strach, úzkost, paniku, fobie. Překlad Lucie Peláková. První vydání. Praha: Grada, 2018. 205 stran. ISBN 978-80-271-0618-9.

 

RIEMANN, Fritz. Základní formy strachu: typy lidské osobnosti, jejich vznik, charakteristiky a formy vztahů. Překlad Eva Bosáková. Vyd. 4. Praha: Portál, 2013. 199 s. Spektrum; 10. ISBN 978-80-262-0400-8.

 

VYMĚTAL, Jan a kol. Speciální psychoterapie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2007. 396 s. Psyché. ISBN 978-80-247-1315-1.

 

PRAŠKO, Ján, VYSKOČILOVÁ, Jana a PRAŠKOVÁ, Jana. Nadměrné obavy a úzkost a jak je překonat. Praha: Pro společnost Apotex vydala TNM Print, 2005. 95 s. ISBN 80-903539-1-6.

 

DRVOTA, Stanislav. Úzkost a strach. Vyd. 1. Praha: Avicenum, 1971. 275 s. Život a zdraví.

 

HONZÁK, Radkin. Strach, tréma, úzkost a jak je zvládat. Praha: Maxdorf, 1995. 70 s. Medica: praktické rady lékaře; sv. 5. ISBN 80-85800-05-5.

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.12.2019 00:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu