Co je magické myšlení

Text dotazu

Co je magické myšlení? Co se řadí pod ně? Jsou i nějaké členění?

Děkuju.

Odpověď

Dobrý den,

Psychologický slovník pojem myšlení definuje jako "proces vědomého odrazu skutečnosti" (Hartl, Hartlová 2000, str. 332). Jedná se o poznávací proces, který subjektu umožňuje veškerou komunikaci a interakci s okolím.

Magické myšlení je zvláštní druh myšlení, který patrně pochází z přetrvávající dětské části v psychice dospělých (běžně se vyskytuje u dětí předškolního věku). Psychologové Yorulmaz, Inozu a Gültepe používají definici, jejímž autorem je J. D. Woolley:

"Magické myšlení se vztahuje k víře v osobní moc kontrolovat či způsobovat vnější události v reálném světě navzdory kulturně a racionálně přijímaným zákonům kauzality" (2011, str. 198).

Stručnější definice by mohla znít, že magické myšlení je víra, že myšlení se rovná konání. Jedná se o relativně primitivní kognitivní procesy, mezi něž patří např. synkreze (spojování různorodých prvků v jeden celek) nebo princip pars pro toto (záměna části za celek). (Plháková, 2004). Ačkoliv se podle Nakonečného (2001) vyznačuje především znaky jako alogičnost, akauzalita a antropomorfizace, řídí se i dvěma svými specifickými zákony. Podle zákona podobnosti sdílejí věci, které se sobě navzájem podobají nebo mají společné znaky, podobné nebo stejné vlastnosti. Dalším zákonem je zákon nákazy. Podle tohoto zákona se může například dotekem přenášet štěstí nebo smůla z člověka na člověka (Koucká, 2005).

Magické myšlení je obvykle stavěno do významového protikladu k logickému myšlení, které operuje s pojmy. Magické myšlení je přitom pokládáno za něco historicky původnějšího a kognitivně méněcenného, je ztotožňováno s tzv. primitivní mentalitou a uvádí se o něm, že charakterizuje myšlení přírodně žijících národů, resp. že je jakýmsi psychickým reliktem z prehistorických dob. Synonymem magického myšlení je mytické myšlení, neboť charakteristickým produktem magického myšlení, které operuje s obrazy a je synkretické, jsou mýty.

Magie je označení s nejasným vymezením, v zásadě se v pohledu na magii setkává i střetává mnoho výkladů, například hermetický (okultní) a etnologický (vědecký), a různé výklady se mohou vzájemně doplňovat nebo si odporovat. Etnologové magii často spojují se šamanismem a čarodějnictvím. Hermetický výklad považuje magii za pozůstatek dávné vědy, další teorie pak považují magii za vědění nebo schopnosti, které člověk ztratil. Okrajově se lze setkat i s názory, že se jedná o vědění sdělené mimozemšťany, s čímž prakticky koresponduje názor některých okultistů o tom, že magie byla lidem předána padlými anděly. Je také chápána jako určitý druh náboženství, který souvisí se snahou ovládat přírodní síly, které překračují momentální poznání společnosti  a s vírou, že to za splnění jistých podmínek lze.

V magii jsou často využívány tzv. magické předměty, což jsou předměty, u nichž magik z nějakého důvodu předpokládá, že mu budou užitečné. Do těchto předmětů jsou řazeny nejen individuální předměty, ale i předměty, které vlastní každý, kdo provozuje praktickou magii. Jsou to především magické lampy, magická zrcadla. Z dalších pochopitelně notoricky známá magická hůlka a magický meč. Magik používá k přípravě na rituály a na svoji ochranu také speciální kadidelnici. Aby síla uvedených předmětů byla co nejvyšší, tak by si magik měl pokud možno vše náčiní vyrobit sám. Toto ovšem klade vysoké materiální nároky na magika a pochopitelně klade ještě vyšší nároky na zručnost a vzdělanost magika. Z toho vyplývá, že stát se magikem je záležitost velice problematická a osobně velice náročná. Ovšem byly vyvinuty určité rituály a postupy, které dané předměty připraví na magickou praxi magikovu, aniž by ten musel výše uvedené předměty sám vyrobit. Při výrobním procesu totiž magik sám předává magickému náčiní svoji sílu a své ideje a dále ho různě iniciuje aby byl funkční a nanejvýše spolehlivý.

 

Další věcí, o níž se praktičtí mágové domnívají, že může mít při provozování magie význam, jsou magické rostliny a magické drogy. Většinově se jedná o halucinogeny, což je vede k časté kritice, která se opírá o fakt, že pod vlivem těchto látek může člověk vidět cokoli.

 

 

 

Použité zdroje

doporučené a použité odkazy :

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Magie

https://wikisofia.cz/wiki/P[…]._Teorie_my%C5%A1len%C3%AD.

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/[…]/magicke-mysleni

https://psychologie.cz/[…]/

https://is.cuni.cz/[…]/

https://www.skupinyprorodice.cz/[…]/DP-FF.pdf

https://milenamachurova.cz/co-je-to-magicke-mysleni/

http://www.pannacz.com/[…]/magicke-mysleni-a-treti-oko.7.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/Magie

NAKONEČNÝ, Milan a Univerzita Karlova. Obecná psychologie, Část II: Psychické procesy. Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-524-6. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:56c1e380-3e5f-11e4-b6b9-001018b5eb5c

HARTL, Pavel a NEPRAŠ, Karel. Psychologický slovník. Praha: Jiří Budka, 1993. ISBN 80-90. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:fb5b27f0-518b-11e9-abdc-5ef3fc9bb22f

THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0714-6. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:4eb54b20-1bb7-11e9-92f9-005056825209

PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004. ISBN 978-80-200-1499-3. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:673ad980-71ca-11e4-9d98-005056825209

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.08.2019 11:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu