Co je instituce Wehrnachweisstelle

Text dotazu

Vážení,

obracím se na Vás s prosbou o pomoc při pátrání po historii mých předků.

V pozůstalosti mého dědečka (Jan Bodanský *1893, byl zaměstnán na dráze) jsem našel průvodní dopis ze dne 19.5.1944 zaslané Wehrnachweisstelle Prag. Má číslo jednací 22.425/WNSt/IV/44. Podle něj byl přílohou dotazník. Nikde jsem nezjistil podrobnější informace i této instituci a neumím si představit, jaký měl důvod s nimi korespondovat a o jaký dotazník mohlo jít. Prosím o následující informace:
• co byla instituce Wehrnachweisstelle a jaká byla její úloha
• jaké mohly být důvody korespondence, případně, co mohl obsahovat dotazník
je někde uložena dokumentace instituce, případně jsou někde dostupné podobné případy korespondence

Předem děkuji za informace.

Odpověď

Dobrý den,

tzv. Wehrnachweisstelle Prag byla nástupnická instituce Wehrdienstliche Schriftenstelle. Oba jmenované úřady byly založeny německou okupační správou za účelem soustředění veškeré dokumentace, týkající se osob podléhajících branné povinnosti. V zásadě tato instituce plnila funkci analogickou vojenskému archivu, nicméně zde zpracované informace (které těžily mj. ze všech převzatých vojenských archivních fondů, byť byla jejich značná část před okupací zničena či převezena mimo republiku) často sloužily jako příčina budoucích represí. Úřad (od července 1940 přeměněný na referát - Verbindungsstelle), spadající pod pravomoci zastupujícího říšského protektora, kapacitně nezvládal objem zadané práce, vedle tohoto orgánu byl proto zřízen vojenský archiv pod názvem Heeresarchiv Zweigstelle Prag, podřízený pobočce říšského archivu v Postupimi.

Důvody korespondence jsou proto poměrně nasnadě. Je možné, že se Váš dědeček účastnil mobilizace v roce 1938, nebo byla objektem zájmu jeho služba v armádě v průběhu první světové války. V databázi legionářů, provozované online Vojenským historickým archivem, jeho jméno uvedeno není, nicméně důvodů pro zájem archivu o jeho osobu může být nespočet. Vzhledem k tomu, že neznám bližší okolnosti jeho vojenské dráhy i jeho služby u železnice se mohu pouze domnívat, co bylo příčinou jeho korespondence, nicméně daný dotazník se pravděpodobně mohl týkat jeho přeložení či být spojen s jakýmkoli dalším administrativním úkonem.

Fond Wehrnachweisstelle Prag je přinejmenším zčásti k dispozici v rámci sbírek Vojenského historického archivu Praha. Pro bližší informace můžete archiv kontaktovat na adrese podatelna-vua@army.cz.

Použité zdroje

BALÁŽ, Julius. Vojenské archivnictví v Čechách. Vojenské rozhledy. 2008, č. 1, s. 103- 110. ISSN 1210-3292. Dostupné z: http://www.army.cz/images/id_3878_4000/3538/vr2008_1.pdf

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Vojenský historický ústav - knihovna

Datum zadání dotazu

08.06.2017 09:34

Wehrnachweis Josef Draxler, 17.12.1912 píše:
Čtvrtek 04.07.2024 22:37
Hello, I have found some photographs of my grandfather where it was stated that the was recruited for the Czech army in 1932 in Hohenfurth (Herrnhaus), Vyšší Brod.
The name of my grandfather is: Josef Draxler, born 17.12.1912 in Frymburk and Vltavou.
Are there any records if my grandfather has served in the Czech army, and if so from when to when and in which function?
PSK - admin píše:
Pondělí 08.07.2024 12:45
Dear sir,

unfortunately, we have not found any freely available information about your ancestor. We recommend you to try to contact the Military Central Archives in Prague. You can order a search service in the archives by the name of your ancestor using the online form. It seems that both the website and the form are only available in Czech, but various online translators may be able to help you. More information here: https://www.vuapraha.cz/nova-pravidla-pro-komunikaci-s-vua/ .
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu