Co je grúň

Text dotazu

Grúň se užívá pro různá místní označení, nejvíce na horách. Co je původní význam tohoto slova? Od čeho je odvozeno?

Odpověď

Dobrý den, děkujeme za velmi zajímavý dotaz. Odpověď jsme nalezli v několika zdrojích, z nichž citujeme viz níže.

Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta, Svazek: 6, Strana: 0261:

Gruň
Gruň, grúň = strán chrastím porostlá, na mor. Val., z rumunského, Mkl., lesnatá stráň, Němc. IV. 444., Brt. D. 211., příkrá stráň, Pokr. Pot. II. 257., hřeben hory, ve Slez., Tč., Sš. P. 536., kopec; jm. mnoha vrchů karpatských ve Slez. i na Mor. : gruň, gróň, gruník, gróniček. Tč. Cf. Mkl. Etym. 80. Grúň sä volá vrch s druhými v radě (řadě), keď má svoj sokor (vrchol), ale drie- kom s druhými tými sa drží. Úbočia grúňa volá sä stráň. Slov. Hdž. Čít. 161. Hájami zahučí a letí gruňami. Ntr. IV. 253. Ruma- novský grúň = panská hora (les) u Vsetína, kde přebýval kdysi občan Roman, hejtman odbojníků valašských. Vck. Duní vetor, duní v tom zelenom gruni, pase valach ovce v otrhanej huni. Sl. ps. Z grúňa do doliny a z vrška do hory, kým dievča ne- vidím, nič mi je nie k vóli. Koll. Zp. I. 103. Čie sa to ovečky na tom grúně pasú? Sl. sp. 43. Zdrali (utíkali) sme dolů grúněm s tabákem. Šš. P. 536. Grúňom, ovce, grú- ňom, já pojdem v dolinu, veru vás narazím v drobnú datelinu; Dobre mi kosička na grúni kosila, keď mi moja milá vodičku no- sila. Sl. sp. 146., 213. — G , sam. u Nečkové na Holešovsku na Mor. Tč. G. = několik chalup u Nov. Hrozenkova; zastávka u Vel. Karlovic. Tč. — Cf. Ráztoka.

Pramen: http://kott.ujc.cas.cz/index.php?vstup=grúň&idHeslo=65081&zpusob=heslo&Zvyraznit=grúň&hledat=fulltext&popis=checked&heslo=checked

Grúň

z rumunského „grui“ (= úbočí, stráň)

označuje „kopec“ v pásu od rumunského Banátu přes Karpaty, Javorníky Beskydy až po Halič a Ukrajinu

na naše území se dostalo velmi pravděpodobně v 15. až 16. století spolu s valašskou kolonizací

na Slovensku se takto označuje 93 kopců

Prameny:

HOLUB, Josef. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha, 1992.
MACŮREK, Josef. Valaši v západních Karpatech v 15.-18. století : k dějinám osídlení a hospodářsko-společenského vývoje jižního Těšínska, jihozápadního Polska, severozápadního Slovenska a východní Moravy. Ostrava, 1959.
KADLEC, Karel. Valaši a valašské právo v zemích slovanských a uherských. Praha, 1916.

Grúň

slují na východní  Moravě a na uherském Slovensku svahy neboli úbočí podélných návrší nebo kopců, buď lesem porostlé nebo na pole zdělané.

Pramen: Ottův slovník naučný : ilustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Desátý díl. J. Otto, 1896. 1025 s.

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

15.12.2014 13:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu