Člověk a krize (sociální a společenské katastrofy lidstva)

Text dotazu

Dobrý den,
potřebovala bych jakékoli zdroje, které se týkají tématu: člověk a krize
(historický pohled na největší sociální a společenské katastrofy (krize)
lidstva do konce 20. století).

Odpověď

Nejspíše chystáte k napsání nejobsáhlejší studie,

která kdy ve světě vznikla. Pokusila jsem se v nabídce literatury vybrat

"od každé katastrofy něco" - hospodářské, sociální, ekologické, technické,

téma je velice široké.

Dále si prameny musíte utřídit sama podle zamýšlené koncepce vaší práce.

Řada dalších je pak dohledání v Souborném katalogu knihovny VŠE na adrese

http://library.vse.cz(zde najdete i informaci o aktuální dostupnosti), pro

vyhledání literatury můžete použít i Jednotnou informační bránu (souborné

katalogy českých a světových knihoven - http://www.jib.cz/V?RN=665319073.

Internetové zdroje a literatura:

http://www.globalpolitics.cz/clanky/krize-socialniho-statu

Sekanina, Milan: Kdy nám bylo nejhůře? :  hospodářská krize 30. let 20.

století v Československu a některá její východiska. Praha : Libri, 2004.

Engliš, Karel: Světová a naše hospodářská krize : čtyřicet článků z

Lidových novin od listopadu 1930 do ledna 1934. Praha : Borový, 1934.

Spieker, Manfred: Sociální stát a jeho krize. Praha : Česká křesťanská

akademie, 1996.

Tůma, Jan: Katastrofy techniky děsící 20. století. Praha : Academia, 2000.

Mayer, Anton: Spekulanti a finanční katastrofy. Praha : Transal Books,

1995.

Pokorný, Petr: Něco překrásného se končí :  kolapsy v přírodě a

společnosti. Praha : Dokořán, 2008.

Gore, Al: Nepříjemná pravda :  naše planeta v ohrožení - globální

oteplování a co s ním můžeme udělat. Praha : Argo : 2007.

Fiala, Josef: Máme ještě šanci, nebo, Kam kráčí naše civilizace?

Bratislava : Eko-konzult, 2005.

 Kreimer, Alcira: Building safer cities :  the future of disaster risk.

Washington : World Bank, 2003.

Emerging systemic risks in the 21st century :  an agenda for action.

Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2003.

Chernobyl :  assessment of radiological and health impacts. Paris :

Organisation for Economic Co-operation and Development, 2002.

Woods, Thomas E.: Krach :  příčiny krize a nápravná opatření, která ji jen

zhoršují. Praha : Dokořán, 2010.

Huerta de Soto, Jesús: Peníze, banky a hospodářské krize. Praha : ASPI :

Liberální institut, 2009.

Krugman, Paul R.: Návrat ekonomické krize. Praha : Vyšehrad, 2009.

Smiley, Gene: Nový pohled na velkou hospodářskou krizi :  přehodnocení

jejich příčin a následků. Praha : Wolters Kluwer Česká republika :

Liberální institut, 2009.

Vodička, Milan: Den, kdy došly prachy :  jak velká krize ve 30. letech

změnila životy lidí a na co se máme připravit my.  Praha : Práh, 2009.

Macek, Josef: Jak se dělá nezaměstnanost, drahota a bytová tíseň a proč se

prohrávají stávky. Praha : Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství

A. Svěcený, 1923.

Wilkerson, Doxey A.: The economic crisis and the Cold War :  reports

presented to a Conference on "Managed Economy", the "Cold War" and the

Developing Economic Crisis, held at the Jefferson School of Social Science

in New York, May 14-15, 1949. New York : New Century, 1949.

Johnson, Paul: Dějiny dvacátého století. Praha : Rozmluvy ;   Voznice :

Leda, 2008.

Kulhánek, Ivan: Klopýtání přes budoucnost : dějiny Evropy od Vídeňského

kongresu 1815 do roku 2005 : Evropa 19. a 20. století v politických a

sociálně-ekonomických souvislostech . Praha : Academia, 2008.

Coreth, Emerich: Filosofie 20. století. Olomouc : Nakladatelství Olomouc,

2006.

Nálevka, Vladimír: Světová politika ve 20. století. Praha : Aleš Skřivan

ml., 2005.

Ort, Alexandr: Evropa 20. století. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004.

Brož, Ivan: 20. století jaké bylo :  (v příbězích ze života a díla nositelů

Nobelovy ceny). Praha : X-Egem : Knižní klub, 1999.

Hobsbawm, E. J.: Věk extrémů :  krátké 20. století 1914-1991. Praha : Argo,

1998.

Teed, Peter: Moderní oxfordský slovník 20. století. Praha : Iris : Knižní

klub, 1994.

                                                                          

                                                                           

                                                                          

                                                                          

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

17.03.2010 09:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu