články o lékařství (jejich databáze)

Text dotazu

Protože vaše ANL zachycuje články o lékařství jen
okrajově, sdělte mi prosím,zdali existuje nějaká jiná elektronická databáze
zachycující tyto články v relativní úplnosti.

Odpověď

Dobrý den,

takovou databází je Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ) budovaná Národní lékařskou knihovnou. BMČ je národní registrující bibliografie, která v odvětví lékařství (biomedicíny) a zdravotnictví od roku 1947 zachycuje veškeré odborné písemnictví vydávané na území České republiky a práce českých autorů vydané v zahraničí. Do roku 1996 byla její součástí i lékařská literatura vycházející na Slovensku.

V počítačové podobě jsou zpracovány roky 1953-1956,1967 až do současnosti, ostatní ročníky jsou v knižní podobě. NLK postupně pracuje na jejich převodu do elektronické podoby. Databáze je zpřístupněna online v rámci rozhraní portálu MEDVIK (http://195.113.87.237/bmc/) nebo vydávána na DVD Bibliomedica spolu s dalšími databázemi Národní lékařské knihovny ve čtvrtletních aktualizacích. Bližší informace o BMČ jsou k dispozici na adrese http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/odborne-cinnosti/bmc/bmc-uvod.

Pokud byste měl zájem i o zahraniční zdroje, pak zřejmě nejrozsáhlejší bibliografickou databází z oboru lékařství je MEDLINE Národní lékařské knihovny v USA (bližší informace o databázi - http://pez.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=127&obor=14 ), druhou velmi důležitou databází z tohoto oboru je EMBASE, která je více zaměřená i na farmakologii a také evropské zdroje. Obě databáze jsou placené, nicméně přístup k nim mají např. registrovaní uživatelé Národní lékařské knihovny (http://rx4jt8nl5k.search.serialssolutions.com/#databaze) nebo studenti Univerzity Karlovy (http://pez.cuni.cz/prehled/obor.php?lang=cs&id=14).

Záznamy z databáze MEDLINE a dalších odborných časopisů a knih z oblasti biomedicíny, z nichž některé mohou být propojeny i na plné texty, jsou zpřístupněny také v rámci volné databáze PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/).  

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.02.2011 13:33

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu