Citování z internetu

Text dotazu

Dobrý den, našel jsem na internetu dokument, ze kterého jsem čerpal do své bakalářské práce a nevím, jak ho ocitovat v textu do závorky.
Odkaz na text je tento: https://web.vscht.cz/~paidarm/ACHP/prezentace/ACHP_e5.pdf
Předem moc děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

citování v textu musí být provedeno s ohledem na Vámi zvolenou metodu citování ve Vaší práci.

Běžnou metodou citování v textu je tzv. Harvardský systém, kdy se v textu do kulaté závorky uvádí jméno tvůrce a rok publikování citovaného zdroje - a to tak, aby informace přesně odkazovala na daný dokument v seznamu zdrojů.

Další možností je citování pomocí číselných odkazů - v tomto případě musejí být zdroje očíslovány.

Poslední užívanou metodou je citování pomocí průběžných poznámek (pod čarou, na konci kapitoly, na konci textu).

Forma citace konkrétního zdroje v textu do závorky, závisí poměrně úzce s tím, jak máte zdroj odcitovaný ve Vašem seznamu literatury.

Jak citovat v rámci použité literatury Vámi zmíněný zdroj je trochu diskutabilní. Bylo by ideální tuto "pomůcku ke studiu" necitovat a najít si původní zdroj např. odbornou publikaci k tématu. Zdroj bez uvedení autora, data atp. není úplně relevantní zdroj a ve chvíli, kdy bude z webu odstraněn, je nedohledatelný.

V případě, že i přesto chcete tuto výukovou prezentaci citovat, pak by bylo vhodné alespoň určit autora. Asi jím bude někdo z lektorů uvedených na pracovních stránkách, což by Vám trochu ulehčilo citování. V opačném případě budete dokument citovat pod názvem.

Příklad citace standardní online prezentace s uvedenými autory a datem vzniku Vám přinášíme níže.

 RYGELOVÁ, Pavla a Lucie VYČÍTALOVÁ. Jaký byl OPEN ACCESS WEEK 2010 v Česku [online prezentace]. 2010 [cit. 2011-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/83284.

 

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.05.2019 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu