citování elektronických příspěvků na webu

Text dotazu

Vážení,
můžete mi poradit, zda je možné citovat několik tiskových zpráv v jedné citaci? Tiskové zprávy popisují asi dvouleté působení ČEZ na albánském trhu. Chronologicky na sebe navazují. Popis těchto událostí, s odkazem na tiskové zprávy, tvoří asi jednu stránku textu.
Je možné ocitovat celou stránku jednou citací, nebo je nutné vždy uvést poznámku pod čarou za několika větami textu, které čerpají z příslušné tiskové zprávy?

Odpověď

Dobrý den,

při citová platí základní pravidlo a to, že dokument by měl být dle Vámi uvedené citace znovu a přesně dohledatelný.

Domníváme se, s ohledem na výše uvedené pravidlo, že byste měl  uvést vždy ke konkrétním údajům konkrétní zdroj. V případě uvedení všech zdrojů v jednom odkazu by byla citovaná či parafrázovaná informace v původním zdroji prakticky nedohledatelná či velmi obtížně vyhledatelná.

 

Více informací o zpracování kvalifikačních prací a správném citování můžete nalézt mimo jiné v následujících zdrojích:

* VAVREČKOVÁ, Eva a STUCHLÍKOVÁ, Jana. Metodická příručka pro psaní bakalářských prací. Vyd. 1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2012. 100 s. ISBN 978-80-7248-718-9.

* Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou práci. 5., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2013. 69 s., xi s. příl. ISBN 978-80-7452-037-2.

* ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 978-80-7201-779-9.

* SYNEK, Miloslav, MIKAN, Pavel a VÁVROVÁ, Hana. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Vyd. 3., přeprac. Praha: Oeconomica, 2011. 61, [8] s. ISBN 978-80-245-1819-0.

Aj. (viz Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkp )

Generátor citací, komentář k normě 690(01 0197), informace, jak citovat: www.citace.com

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.05.2014 12:47

Kateřina Stejskalová píše:
Pondělí 30.03.2015 23:37
Dobrý den,
mohla bych se Vás zeptat, jak správně citovat tiskovou zprávu (konkrétně: https://ceplb03.hewitt.com/[…]/Tiskova_Zprava_Best_Employers_2014.pdf)? A jak uvést odkaz v textu?

Děkuji
S pozdravem
Stejskalová Kateřina
PSK - admin píše:
Čtvrtek 02.04.2015 12:42
Dobrý den,
odpověď jsme Vám zaslali na Vámi uvedený e-mail; můžete ji nalézt také v archivu služby PSK na adrese http://www.ptejteseknihovny.cz/[…]/citace-tiskove-zpravy.
S pozdravem
Ptejte se knihovny, Národní knihovna ČR
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu