Citování databází

Text dotazu

Dobrý den,
mám problém vytvořit citace databází podle normy ISO 690. Můžete mi prosím poradit, jak se citují databáze popřípadě vytvořit citace databází Reaxys, ChemSpider, PubChem a SciFinder? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
teoretické návody i praktické příklady na citování různých typů dokumentů naleznete v nejnovější interpretaci normy ISO 690 z roku 2011, která je volně ke stažení na adrese http://www.citace.com/. Základní doporučení je následující tvar citace elektronického dokumentu obecně:

Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Název edice  a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Požadavky na systém. Poznámky.
Všechny uvedené údaje nejsou povinné. Rozlišení povinných a volitelných dokumentů naleznete ve výše zmiňované interpretaci normy. Pro přesnější identifikaci je možné specifikovat el. zdroj a do hranaté závorky uvést za název "online databáze".

Zajímavé příklady naleznete také ve starším dokumentu, který interpretuje normu, a to v "Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2" (http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf).

Pokud Vám pomohou příklady pro sestavení citací Vámi požadovaných zdrojů, v druhém doporučeném dokumentu naleznete citace knihovních katalogů či autoritních zdrojů, obecně však online databází. Např.:
* AUT : Databáze národních autorit NK ČR [online databáze]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2005- [cit. 2008-11-28]. V softwaru ALEPH. Dostupná z WWW: <http://sigma.nkp.cz/F/>.
* VIAF - Virtual International Authority File [online databáze]. Dublin : OCLC, [cit. 2008-11-28]. Prototyp. Dostupná z WWW: <http://viaf.org/>.

U uvedených příkladů pamatujte prosím na to, že data a další uvedené informace odráží dobu, kdy byly citace provedeny. Pokud by byly citovány dnes, údaje mohou být upraveny, minimálně data budou jiná.
Jestliže potřebujete citovat z důvodu zpracování vysokoškolské práce, doporučujeme Vám případně nejasnosti konzultovat s vaším vedoucím práce, který by Vám měl pomoci s případnými obtížemi či nejasnostmi. 

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.04.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu