Citování

Text dotazu

prosím chtěla bych vědět, jak správně citovat v textu obrázek. K mojí práci se hodí forma(příklad): Pramen: Bělohlávek, 2006 [4,s.564]. Ovšem problém je v tom, že nevím, jestli je tato forma správně, musí tam být ty hranaté závorky a co je v nich, ale nevím jistě, jestli tam patří i jméno a rok vydání.. Děkuji

Odpověď

Formu a strukturu citací upravuje česká technická norma ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.
Doporučuji Vám uvedenou normu prostudovat. Tuto ČSN Vám zpřístupní na vyžádání ve všeobecné studovně prezenční formou, z ČSN je zakázáno jakýmkoli způsobem pořizovat kopie (tj. i digitálním fotoaparátem)!

Výtah z normy s komentářem byl publikován touto formou:
BRATKOVÁ, Eva. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze: 1.0. Praha : Asociace knihoven vysokých škol České republiky, Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, 2006-04-13 [cit. 9.5.2008]. Dostupné na WWW: <http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf>.

Jakýkoli způsob citování, tedy i Vaše varianta předpokládá, že na konci textu budeme mít seznam citované literatury. Každý záznam z tohoto seznamu bude obsahovat veškeré dostupné údaje o tištěném, elektronickém i online dokumentu.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

09.05.2008 08:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu