citace zákonů

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mám správně do své práce ocitovat zákony a vyhlášky, které jsem čerpala z internetu. Jedná se o: zákon 561/2004, vyhlášku 147/2011, vyhlášku 116/2011, Z 108/2006, vyhlášku 505/2006, Rámcový vzdělávací program předškolní vzdělávání a Rámcový vzdělávací program základní vzdělávání. Našla jsem sice vzory elektronické citace, ale nevím, jak mám dohledat ty údaje v nich. Děkuji za pomoc.

Odpověď

Dobrý den,

 

Citování zákonů citační  norma neupravuje, lze ale použít model bibliografické citace pro příspěvky v periodiku (výjimkou je pouze umístění data).

                                                         www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf

 

Citování zákonů a ostatních legislativních dokumentů tedy není vázáno normou ČSN ISO 690, byť na základě jejích pravidel lze dané zákony ocitovat například:

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů. 22. 4. 1998. ISSN 1211-1244.

ČESKO. Zákon č. 106 ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. In: Sbírka zákonů České republiky. 1999, částka 39, s. 2578-2582. Dostupný také z: http://www.mvcr.cz/sbirka/1999/sb039-99.pdf

                                                     Další ukázky a info naleznete na: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ablona:Citace_Sb%C3%ADrky_z%C3%A1kon%C5%AF

 

Dále Vám zasíláme již zodpovězený dotaz stejného typu z archivu služby Ptejte se knihovny :

 

"Kolegové s Knihovnického institutu NK ČR jsou toho názoru, že přesné informace o tom jak citovat, by Vám měl poskytnout Váš vedoucí práce.

Ne vždy totiž vedoucí práce vyžaduje citování dokumentů na základě českých norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197).

Není-li v normě výslovně uveden příklad citace zákona, je třeba postupovat jako v případě běžného dokumentu (citovat zákon jako dokument, který nemá autora)  Můžete také zvolit variantu citování zdrojového dokumentu, z nějž jste zákon čerpala, např.

Zákon č. 35/1965 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých. (název psán kurzívou) In Autorské právo, prumyslová práva podle stavu k 13.5. 1998.

Ostrava: Sagit, 1998. ISBN 80-7208-069-5.

Setkali jsme se také s citováním dokumentu pouze pod jeho názvem Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonu (Autorský zákon) č. 21/2000 Sb. (psáno kurzívou)

 

Podrobnější informace o tom, jak postupovat při citování dokumentů dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197) naleznete na těchto stránkách:

BOLDIŠ, Petr. Citace a citování [online].

Publikováno 2004 [cit. 2005-12-15]. Dostupné z:http://www.sic.czu.cz/info/citace.pdf/.

BRATKOVÁ, Eva. Bibliografické odkazy a citace [online]. Publikováno 1996-11-06 [cit. 2005-12-15]. Dostupné z:http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html/.

 

Vaší pozornosti doporučujeme také elektronický generátor citací na webové adrese:

Projekt Bibliografické citace dle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [online].

Publikováno 2004 - 2005 [cit. 2005-12-15]. Dostupné z:http://www.citace.com/ ".

 

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/citace-zakonu

doporučené zdroje :

http://knihovna.ujak.cz/spravnecitovat

http://www.citace.com/

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.06.2013 12:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu