citace zákonů

Text dotazu

Prosím Vás, jak mám v bakalářské práci citovat zákon? Co všechno je nutné uvést k použitému zákonu v použíté literatuře v bak. práci?

Odpověď

Kolegové s Knihovnického institutu NK ČR jsou toho názoru, že přesné informace o tom jak citovat, by Vám měl poskytnout Váš vedoucí práce.
Ne vždy totiž vedoucí práce vyžaduje citování dokumentů na základě českých norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197).

Není-li v normě výslovně uveden příklad citace zákona, je třeba postupovat jako v případě běžného dokumentu (citovat zákon jako dokument, který nemá autora)

Můžete také zvolit variantu citování zdrojového dokumentu, z nějž jste zákon čerpala, např.

Zákon č. 35/1965 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých. (název psán kurzívou) In Autorské právo, prumyslová práva podle stavu k 13.5. 1998.
Ostrava: Sagit, 1998. ISBN 80-7208-069-5.

Setkali jsme se také s citováním dokumentu pouze pod jeho názvem Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonu (Autorský zákon) č. 21/2000 Sb. (psáno kurzívou)

Podrobnější informace o tom, jak postupovat při citování dokumentů dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197) naleznete na těchto stránkách:

BOLDIŠ, Petr. Citace a citování [online].
Publikováno 2004 [cit. 2005-12-15]. Dostupné z:http://www.sic.czu.cz/info/citace.pdf/.

BRATKOVÁ, Eva. Bibliografické odkazy a citace [online]. Publikováno 1996-11-06 [cit. 2005-12-15]. Dostupné z:http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html/.

Vaší pozornosti doporučujeme také elektronický generátor citací na webové adrese:
Projekt Bibliografické citace dle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [online].
Publikováno 2004 - 2005 [cit. 2005-12-15]. Dostupné z:http://www.citace.com/.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.01.2008 09:32

Klára Masařová píše:
Pátek 19.11.2021 10:10
Dobrý den,
pokud při práci se studenty dohledávám informace, které vycházejí z konkrétních dotazů, viz např. citace vyhlášek, zákonů apod. často je odkazováno na BOLDIŠ, Petr. Citace a citování [online]. Publikováno 2004 [cit. 2005-12-15]. Dostupné z:http://www.sic.czu.cz/info/citace.pdf/., který v této podobě není dostupný - odkaz je funkční, neposkytuje však zmiňované informace. Nemám problém se v poskytnutých informacích orientovat, tento problém se týká studentů, kteří se teprve učí adekvátně s relevantními informacemi pracovat a často vycházejí z již použitých dotazů směrem k "Ptejte se knihovny".
PSK - admin píše:
Pátek 19.11.2021 13:21
Dobrý den, jsme potěšení, že využíváte naše zdroje a odpovědi na dotazy PSK. Není v našich silách průběžně opravovat funkčnost odkazů u všech již dříve zodpovězených dotazů. Samozřejmě řada odkazů, které fungovaly v okamžiku zodpovězení dotazu, již není k dispozici. Děkujeme Vám za upozornění a níže Vám přinášíme aktuální odkazy na zdroje k této problematice.
*Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 – Bibliografické citace - https://sites.google.com/[…]/zkony-ap
*Citace legislativních dokumentů - https://knihovna.vse.cz/[…]/
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu