citace základních pravidel pro zpracování archiválií

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o radu ohledně citování. Nevím si rady s ocitováním "Základních pravidel pro zpracování archiválií". Považovat ji za normu nebo knihu se mi nezdá, jelikož neobsahuje určitě náležitostí (ISBN). Zjistila jsem, že je také dostupná z http://www.mvcr.cz/clanek/metodiky.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D jako odkaz ve formátu pdf. S tím si ovšem také nevím rady. Předem Vám děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

ve fondu Národní knihovny ČR jsou pravidla pro zpracování archiválií popsána takto:

 

Wanner, Michal a kol. Základní pravidla pro zpracování archiválií. 1. vyd. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2013. 350 s. ISBN 978-80-86466-34-7.

Pokud kniha neobsahuje ISBN, není to velká překážka, prostě se neuvede.

Citování archivních dokumentů a rukopisů  citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace  neřeší (citace mimo normu).

Určitá pravidla ale jsou, viz níže:

Při citování archivních dokumentů postupujeme vždy od většího celku k menšímu: Název instituce (plný oficiální název archivu, muzea), značka/název fondu či sbírky, inventární číslo nebo signatura, číslo kartonu/knihy/složky/spisu, případně datum a místo vydání listin, název nebo stručný popis úředních knih a jejich časový rozsah, u rozsáhlejších materiálů číslo strany.

 

Název archivu. Název nebo značka fondu. Inventární číslo. Název nebo stručný popis. Datum a místo vytvoření dokumentu.

 

Které z údajů máte uvést, aby bylo možné pramen bezpečně dohledat, je dobré konzultovat s archivářem či správcem sbírky.

o         Národní archiv v Praze, Apelační soud, i. č. 276, fol. 96r‑99v.

o         Státní oblastní archiv v Plzni, Obchodní a živnostenská komora Plzeň, kart. 55, zpráva o průběhu plenární schůze OŽK z 20. 12. 1917.

o         Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Olomouc, fond Archiv města Olomouce, Listiny, inv. č. 1 z 13. října 1261, u Jihlavy.

o         Archivio Secreto Vaticano, Armadio XLIV, vol. 41, f. 177v‑178r

(Příklady převzaty z pokynů pro autory sborníků Minulostí Západočeského kraje a Brno v minulosti a dnes a z návodu pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci)

https://sites.google.com/site/novaiso690/co-norma-neresi/archivlie

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.05.2014 08:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu