Citace z ústavy

Text dotazu

Dobrý den, píši jeden text a měla bych v něm uvést citaci. Jenomže text jsem převzala z Ústavy a nevím jak z ní citovat (nevím, jak mám uvést zdroj při citaci z Ústavy).
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

doporučujeme, abyste použila citační generátor, který Vám pomůže citaci správně sestrojit. Asi nejznámějším citačním generátorem je tento: www.citace.com. Zde si můžete zvolit typ dokumentu, který chcete citovat, např. i legislativní dokument: http://generator.citace.com/dok/yVsnSCYkvVbK0XRB. Stačí vyplnit uvedené údaje a citace se Vám sama vytvoří.

Citování zákonů a ostatních legislativních dokumentů není vázáno normou ČSN ISO 690, byť na základě jejích pravidel lze dané zákony ocitovat například:

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů. 22. 4. 1998. ISSN 1211-1244.

ČESKO. Zákon č. 106 ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. In: Sbírka zákonů České republiky. 1999, částka 39, s. 2578-2582. ISSN 1211-1244. Dostupný také z: http://www.mvcr.cz/sbirka/1999/sb039-99.pdf

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Praha: Wolters Kluwer ČR [vid. 2015-03-26].

Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna o kontrole spojování podniku. In: ASPI [právní informační systém]. Praha: Wolters Kluwer ČR [vid. 2015-03-26].

(viz.: https://ciks.vse.cz/citace/legislativni-dokumenty.aspx)

Další informace o citování ústavy najdete např. zde:

* https://ciks.vse.cz/citace/legislativni-dokumenty.aspx

* http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/citace-zakonu-a-vyhlasek

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.09.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu