Citace webu v odborné literatuře

Text dotazu

Dobrý den, chtěl bych poprosit o informaci, jak se v odborné literatuře citují webové stránky. Děkuji za pomoc a srdečně zdravím !

Odpověď

Dobrý den, citace elektronických dokumentů, tedy také webových stránek upravuje následující norma : ČSN ISO 690-2 (01 0197) Informace a dokumentace - bibliografické citace. Část 2, Elektronické dokumenty nebo jejich části / Zprac. Kateřina Čadilová. -- 1. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 2000. -- 22 s. : příl.
Odkazujeme na projekt Bibliografické citace (http://www.citace.com/), kde najdete příklady, možnost generování citací. O projektu viz: http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200412001 . Odsud uvádíme odkazy na stránky, kde najdete příklady (odkazy samy mají formu citací):

BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 - Citace: metodika a obecná pravidla. Verze 3.3. [online].
c1999-2004, poslední aktualizace 11. 11. 2004 [cit. 2004-11-10]. Dostupné z WWW: <http://www.boldis.cz/citace/citace1.ps>,
<http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf>.

BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 - Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů.
Verze 3.0 (2004) [online]. c 1999-2004, poslední aktualizace 11. 11. 2004 [cit. 2004-11-10]. Dostupné z WWW: <http://www.boldis.cz/citace/citace2.ps>,
<http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf>.

BRATKOVÁ, Eva. Bibliografické odkazy pro seznamy a citace : oficialní výukové stránky Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK [online].
c1996-2003 , last updated: 2003-02-05 [cit. 2004-11-26]. Dostupné z WWW: <http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html>.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.01.2008 11:16

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu