Citace webových stránek bez autora

Text dotazu

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jak správně citovat webové stránky bez autora (v práci bohužel není možno vycházet pouze z recenzovaných zdrojů)? Je možné v textu citovat normální zdroje jako (autor, rok, s. 1) a zároveň webové stránky jako poznámku pod čarou (1 Zadání nového dotazu. Ptejteseknihovny.cz [online] [cit. 05-21-2016]. Dostupné z: http. ....) a v seznamu zdrojů uvádět pouze 1) Ptejteseknihovny.cz?

Děkuji za odpověď

S pozdravem

Odpověď

Dobrý den,

 

tištěné zdroje i internetové zdroje (včetně zdrojů, jejichž autor není uveden) je možné citovat ve stejném textu. Při úpravě textu je však vhodné mít na paměti, že systém, dle kterého citujete, by měl být jednotný. Z Vámi uvedeného příkladu lze usoudit, že v práci citujete dle tzv. Harvardského stylu. Harvardský citační styl bohužel nemá vlastní pravidla citace elektronických a dalších méně obvyklých dokumentů (přestože na internetu lze najít metodiky citování podle Harvardského stylu, jedná se o vzájemně se lišící doporučení). V takových sporných případech se obvykle doporučuje řídit v první řadě pokyny a citační praktikou vydavatele, u něhož se autor chystá publikovat, školy, na které je text vypracováván, apod. Další možností je řídit se pravidly ostatních citačních stylů založených – podobně jako Harvardský styl - na author-date systému (např. APA style, CBE/CSE style či Chicago style). Metodiku správné tvorby těchto citací najdete např. v příručce vypracované Ústřední knihovnou Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, kterou najdete na adrese http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html (záložka „Nejčastěji užívané styly“, v částech příručky věnovaných jednotlivým stylům se pravidla pro citování webových stránek nacházejí v oddíle „Další typy dokumentů). Nezdá se být problémem uvedení plné citace v poznámce pod čarou. V seznamu zdrojů by měla být internetová stránka uvedenou celou citací odpovídající daným pravidlům.

Použité zdroje

KRATOCHVÍL, Jiří – SEJK, Petr – ELIÁŠOVÁ, Veronika – STEHLÍK, Marek. Metodika tvorby bibliografických citací [online]. 2. revidované vydání. [Brno]: Knihovna univerzitního kampusu MU – Ústřední knihovna PřF MU – Servisní středisko MU, 2011 [cit. 27.5.2016.]. Dostupné z: http://is.muni.cz/[…]/ebook_citace_2011.html.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.05.2016 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu