Citace webové stránky v textu

Text dotazu

Dobrý den.

Rád bych navázal na tento dotaz: http://www.ptejteseknihovny.cz/[…]/citace-webove-stranky-v-textu

Mám totiž stejný dotaz, avšak používám českou citační normu dle ISO. Odpověď na dotaz, jsem v odkazovaných dokumentech nenašel. Potřeboval bych vědět, jak se odkázat v textu na webovocu stránku, která nemá autora a číslované stránky. Tedy nejde mi o bibliografickou citaci, která se uvádí na konci práce, ale přímo odkaz v textu.
Děkuji mnohokrát a jsem s pozdravem.

Odpověď

Dobrý den,

nejsme si jisti, jestli jsme Váš dotaz správně pochopili. Potřebujete vytvořit odkaz na bibliografickou citaci v textu (tzn. v práci citujete danou webovou stránku a potřebujete ji zapsat do textu - a podle toho se poté vytvoří bibliografická citace na konci textu). Zároveň zmiňujete, že používáte citační normu ISO a podle ní potřebujete odkaz vytvořit. Odpověď z archivu služby PSK, kterou uvádíte ve vašem dotazu, také pracuje s normou ISO 690.

 

Citační norma ISO 690 uvádí pravidla a příklady bibliografických citací, díky kterým lze jednoznačně identifikovat citovaný dokument. Norma ISO dále nabízí tři způsoby zápisu odkazu na bibliografickou citaci v textu (tj. toto je předmětem vašeho dotazu), a to harvardský systém, forma číselného odkazu a průběžné poznámky. Tzn. při vytváření odkazů v textu používáte jednu z uvedených třech možností a tím docílíte souladu s normou.

 

Harvardský systém je založen na principu "jméno-datum" v kulatých závorkách; lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok. Pokud dokument neobsahuje běžně uváděného autora, uvádí se další údaj (např. korporace jako autor, název dokumentu). Bibliografické citace se poté sepisují v abecedním pořadí podle příjmení autorů. Rok vydání se u této metody neuvádí až za nakladatele, ale přímo za tvůrce po čárce.

Dalším způsobem zápisu odkazu v textu je forma číselného odkazu, kdy pomocí čísel v kulatých závorkách, hranatých závorkách nebo horním indexu odkazujeme v textu na citované zdroje v pořadí, v jakém jsou citovány poprvé. Následné odkazy stejného citovaného zdroje obdrží stejné číslo jako první. Bibliografické citace jsou uspořádány dle výskytu v dokumentu v číslovaném seznamu.

Poslední možností jsou průběžné poznámky, kdy číslem v kulatých závorkách, hranatých závorkách nebo horním indexu odkazujeme v textu na citované zdroje uvedené v poznámce v pořadí, v jakém se objeví v textu. Každá bibliografická citace stejného informačního zdroje obdrží zvláštní číslo. Číslo se uvádí vždy jen jedno (nelze podobně jako u Harvardského systému či číselné formy uvádět dva odkazy za sebou), ale v jedné poznámce může být uvedeno více bibliografických citací. Bibliografické citace jsou uvedeny v číselném pořadí. Čísluje se průběžně v celém dokumentu. Poznámka, která odkazuje na informační zdroj uvedený v předchozí poznámce, by měla buď opakovat úplný bibliografický odkaz, nebo uvést číslo dřívější poznámky s případnými čísly stránek.

 

Tedy pokud se autor odborné práce rozhodne požívat normu ISO 690 pro tvorbu bibliografických citací, měl by si vybrat jeden ze tří způsobů zápisů odkazů v textu.

 

Co se týká Vaší poznámky na absenci autora a číslování webové stránky, doporučujeme  Vám projít normu nejnověji platnou od r. 2011 (viz http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf). Zde naleznete informace, jak postupovat, když není znám autor, že autorem může být v některých případech korporace, stát, apod. Pokud příspěvek na webové stránce nemá autora, pracuje se s názvem stránek. Pokud s nejedná přímo o číslovaný PDF dokument, číslování se samozřejmě u webových stránek neuvádí.

 

V odkázané normě naleznete nejenom teoretické vysvětlení, ale také příklady, jak jsou různé typy dokumentů (včetně elektronických) citované.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.05.2013 14:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu