Citace webové stránky v textu

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak citovat webovou stránku zkráceně v textu. Při citaci knih používám Harvadrský systém, tzn. (Rokyta, 2006, s. 15). Kde mohu najít pravidla? Nacházím všude úplné citace elektronických zdrojů, ale nikde jak citovat webovou stránku, kde neznám jméno autora. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
tvorba citací se od minulého roku řídí nově schváleným doporučením, které naleznete na adrese http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf, starší verze (trochu obsáhlejší) je poté dostupná na http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf.

Zde naleznete nejenom informace o Harvardském systému citování, ale také způsoby tvoření bibliografických odkazů spolu s praktickými ukázkami.

Ve Vašem případě pokud webová stránka nemá autora, citovali bychom ji pod jménem stránky, tj. Barthelův test a poté rok. Pokud je dokument uložen na nějaké stránce, měla byste v závěrečném seznamu použitých zdrojů také zmínit také tuto stránku, a to v podobě "In" - ve Vašem případě pravděpodobně na stránkách skript TUL; dále viz příklady v uvedených dokumentech o metodách citování. Každopádně se o sporných případech určitě můžete poradit také s vedoucím Vaší práce.

Kromě výše uvedených materiálů k citacím můžete také využít např. následující  pomocné stránky:
http://www.citace.com/
* http://ciks.vse.cz/citace/
* http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html

Metody citování můžete také konzultovat s pracovníky Knihovny knihovnické literatury, konkrétně na adrese kkl@nkp.cz.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.12.2012 14:38

Iva Kubištová píše:
Úterý 09.02.2016 14:40
Dobrý den,
tato odpověď se mi vůbec nelíbí. Připadá mi, jako by bylo odpovězeno : podívejte se Google. Ještě předtím, než jsem našla s nadšením tento dotaz a myslela jsem si, že se konečně dozvím, jak v textu citovat elektronické zdroje, jsem na všech těchto odkazech byla. Zajímá mě u Harvardského stylu citování v textu, když cituji např. knihu způsobem (Novák, 2001), jak mám napsat do závorky internetový zdroj - např. (Novák, 2015, [on line])? Je tak složité na to odpovědět? Jsem už asi přepracovaná, ale nikde to nemůžu najít.
Děkuji za odpověď
Iva Kubištová
PSK - admin píše:
Čtvrtek 11.02.2016 19:01
Dobrý den,

zápis (autor, datu, [online]) se již nepoužívá. Současná norma připouští pouze zápis (autor, rok, případně strana), jak je uvedeno ve výše zmíněných zdrojích.
Viz též prezentace: https://www.uk.ukf.sk/data/epca/harvard-iso690.pdf
Anonym píše:
Středa 19.04.2017 18:08
Zdravím.
Z této odpovědi teda moc chytrý nejsem. Můžete prosím jednoduše popsat, jak se má v textu odkázat na webovou stránku? Vytvoření citace se dá zvládnout např. pomocí http://generator-citaci.cz/ , ale není mi jasné jak pak na tu citaci odkázat. Ukažte prosím jeden nebo dva reprezentativní příklady, abychom kvůli tomu nemuseli studovat 50 stránek textu. Díky.
PSK - admin píše:
Pátek 21.04.2017 14:31
Dobrý den,

níže přikládáme praktický příklad z citační normy ISO 690 (zdroj: https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf):

jedna stránka webového portálu
WESTCOM. O nás. Webnode.cz [online]. ©2008-2011 [cit. 2011-04-26]. Dostupné z: http://www.webnode.cz/o-nas/

Prosím, všimněte si, že název zdrojového dokumentu je označen kurzívou. První je velkými písmeny označen autor, dále název článku, zdroj, informace o copyrightu (délce fungování webových stránek). Do hranatých závorek se po cit. uvádí datum, kdy Vy jste z těchto stránek data čerpal. Poslední je údaj o webových stránkách odkazu, na němž jste článek našel.
Marek píše:
Středa 26.04.2017 01:05
Mnoho specifických situací může nastat u internetových zdrojů. Pokud se jedná o studii, která má autora a číslované stránky, je záznam stejný jako v předchozích případech, tedy např. (Novák, 2005, s. 25). Pokud se odkazuje na internetové stránky, kde není uveden autor a neexistuje číslování stránek, uvádí se název stránky, znak copyrightu a rok, který je uvedený na stránce, tedy např. (Ministerstvo kultury, ©2010). Jako název se v tomto případě používá buď titulek stránky, nebo to, co se objevuje na liště prohlížeče úplně nahoře. V minulosti se doporučovalo odzlišovat internetové zdroje poznámkou ve tvaru (Ministerstvo kultury, 2010, [online]), současná norma ovšem hovoří o tom, že v odkazu nemá být nic než autor/název, rok a strana, čili tento zápis je dle současné úpravy nesprávný. Ve zkráceném bibliografickém záznamu by se v žádném případě neměla objevovat internetová adresa (snad jen v případě, kdy stránka nemá název a adresa se objevuje v liště prohlížeče; v tom případě ale určitě ne úplná adresa, která může mít několik řádků, ale jen adresa na úrovni domény druhého či třetího řádu). Pokud není rok zveřejnění nebo copyrightu uveden (což se na internetu stává dosti často), je možno použít záznam se zkratkou [b.r.], tedy "bez roku", ve tvaru (Ministerstvo kultury, [b.r.]), pokud jej lze seriózně odhadnout, lze odhad uvést taktéž v hranatých závorkách (Ministerstvo kultury, [2013]). Pokud je copyright na stránkách uveden jako období, napíše se stejně i do odkazu (Ministerstvo kultury, ©2005-2010). Analogicky se pak postupuje v bibliografickém záznamu (o tom dále).

Více zde: http://bacuvcik.webnode.cz/news/jak-odkazovat-na-zdroje/
Lucie píše:
Sobota 04.11.2017 17:25
A co když odkazuji na webovou stránku, u které nemohu najít rok? Ani copyright nic..
PSK - admin píše:
Úterý 07.11.2017 14:50
Dobrý den,
webová stránka se dle citační normy uvádí ve tvaru:

Jméno tvůrce webového sídla. Název webové stránky. Název webového sídla: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup webové stránky. Lokace. Poznámky.
 
V případě, že datum publikování či copyrightu není ve zdroji uvedeno, platí následující pravidlo:
"V případě, že není datum publikování uvedeno, dohledáváme jej z jiného zdroje či odhadujeme, uvádíme jej v hranaté závorce. V krajním případě lze uvést formulaci [b.r.] (= bez roku)"

Zdroj: https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf
Markéta píše:
Čtvrtek 15.03.2018 23:42
Dobrý večer,
měla bych dotaz, jak mám citovat PDF soubor, který jsem našla na webových stránkách, ale není u něj uveden žádný autor.
Děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Středa 21.03.2018 14:11
Dobrý den,

citování pdf souboru bez uvedení autora může být cokoliv: článek z elektronického sborníku, článek z databáze. Dokonce lze v nouzi citovat dokument jako webovou stránku. Přikládáme Vám normu ISO 690 , kde informace a příklady najdete: https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf
A dále uvádíme některé příklady z normy:

6.2 Elektronické dokumenty
* el. monografie (ebook, webové sídlo, webový portál)
ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. MŠMT, ©2006 [cit. 2010-08-05]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/
* příspěvek do webového sídla
KAN, Michael. China blocks LinkedIn, ramps up Internet censorship. In: Macworld [online]. Feb 25, 2011, 2 pm[cit. 2011-05-11]. Dostupné z: http://www.macworld.com/[…]/linkedin_china.html
* příspěvek v online sborníku
DUDEK, Petr. Řízení zpravodajského systému ve skupině Unipetrol. In: INSOURCE 2008: konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 5. - 6. února 2008: sborník příspěvků konference [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2008 [cit. 2011-04-27]. Dostupné z: http://www.insource.cz/pdf/2008/dudek-petr2.pdf
* jedna stránka webového portálu
WESTCOM. O nás. Webnode.cz [online]. ©2008-2011 [cit. 2011-04-26]. Dostupné z: http://www.webnode.cz/o-nas/
* periodikum jako celek
Inflow: information journal [online časopis]. 2008- [cit. 2010-08-06]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/. ISSN 1802-9736
* jedno číslo periodika
Inflow: information journal [online]. 2010, roč. 3 , no. 7 [cit. 2010-08-06]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/ejournal/show/1/_/37
Inflow: Information journal [online]. 2010, 3(7) [cit. 2010-08-06]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/ejournal/show/1/_/37
* článek v periodiku
SRBECKÁ, Gabriela. Rozvoj kompetencí studentů ve vzdělávání. Infl
Ludmila píše:
Pátek 27.07.2018 09:34
DObrý den,
 mám dotaz ohledně citace elektronických zdrojů v textu práce. Pokud stránka nemá ani autora, ani datum vydání, jak by měl vypadat odkaz v textu? Jde konkrétně o stránku http://www.privatemilitary.org/home.html#.W1rHP9IzZPa. Používám citace ve formátu (Novák 2005: 3). Děkuji.
Kateřina píše:
Pondělí 04.04.2022 20:02
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak se cituje v textu z webové stránky v harvardském stylu.
Stačí název webu a rok př. (Wikipedia, 2013)?
PSK - admin píše:
Středa 06.04.2022 08:51
Dobrý den,

při citování internetového zdroje je důležité na začátku určit, o jaký druh dokumentu půjde, tedy zda jde o webové sídlo, webovou stránku, příspěvek na webu, webový PDF dokument apod. Podle definicí na portálu Citace.com půjde ve Vašem případu o „příspěvek na webu“. Bližší informace naleznete zde: https://www.citace.com/blog/web.

Pro citaci ve zkrácené podobě v textu pravděpodobně stačí uvést název webového sídla a rok nebo rozmezí let. Pokyny k tomu, jak uvádět internetový zdroj v Harvardském stylu jsme nalezli na blogu zde: https://bacuvcik.webnode.cz/news/jak-odkazovat-na-zdroje/. Uvádíme vybrané pasáže z textu:

„Pokud se odkazuje na internetové stránky, kde není uveden autor a neexistuje číslování stránek, uvádí se název stránky, znak copyrightu a rok, který je uvedený na stránce, tedy např. (Ministerstvo kultury, ©2010). (…) Ve zkráceném bibliografickém záznamu by se v žádném případě neměla objevovat internetová adresa (snad jen v případě, kdy stránka nemá název a adresa se objevuje v liště prohlížeče; v tom případě ale určitě ne úplná adresa, která může mít několik řádků, ale jen adresa na úrovni domény druhého či třetího řádu). (…) Pokud je copyright na stránkách uveden jako období, napíše se stejně i do odkazu (Ministerstvo kultury, ©2005-2010).“

Na konci práce nebo textu se pak obvykle uvádí celý bibliografický záznam. Ten by měl obsahovat komplexnější informace. Opět uvádíme úryvek z blogu:
„Zde je možno odkázat opět buď na konkrétní článek, který má svého autora, nebo na stránku jako takovou, kde autor není uveden, případně na site jako celek. Rozhodně nestačí uvést pouze adresu, ale měl by tam být název, datum vytvoření (často údaj s copyrightem), datum poslední revize, pokud je zjistitelné a také datum citace (vašeho zobrazení stránky, která se samozřejmě může měnit).“

Jako příklad blog uvádí:
Ministerstvo kultury České republiky, 2013 [online]. Poslední revize 2.5.2013 [cit. 2013-12-11]. Dostupné z: https://www.něco.cz/atd.
Příklady citování v harvardském stylu naleznete také v informačním materiálu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zde v tabulce na str. 10 uvádí příklad zkráceného i úplného bibliografického záznamu pro příspěvek z webu: https://iva.k.utb.cz/[…]/jak-spravne-citovat-textova-opora.pdf.

Uvádíme příklad z tohoto materiálu:
(Westcom, ©2008-2011).
Úplný bibliografický záznam pak uvádí následovně: WESTCOM, ©2008-2011. O nás. Webnode.cz [online]. [cit. 2011-04- 26]. Dostupné z: http://www.webnode.cz/o-nas/.

S pozdravem služba PSK
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu