Citace tiskové zprávy

Text dotazu

Dobrý den,
mohla bych se Vás zeptat, jak správně citovat tiskovou zprávu (konkrétně: https://ceplb03.hewitt.com/[…]/Tiskova_Zprava_Best_Employers_2014.pdf)? A jak uvést odkaz v textu?

Odpověď

Dobrý den,
v žádném z českých zdrojů věnujících se problematice citování jsme bohužel nenalezli příklad citování tiskové zprávy. V jednom z článků elektronického časopisu Inflow (http://www.inflow.cz/printpdf/10547) se sice citace tiskové zprávy objevuje, v přehledu bibliografie položka č. 19, ale nejsme si jisti, zda je citace úplně přesná a lze se podle ní řídit.
Na zahraničních webových stránkách jsme nalezli příklady citování tiskové zprávy v citačním stylu APA (American Psychological Association) a Harvard, ale nevíme, jaký citační styl ve své práci používáte.
* APA - http://blog.apastyle.org/apastyle/2010/09/how-to-cite-a-press-release-in-apa-style.html
* Harvard - http://www.lib.uts.edu.au/help/referencing/harvard-uts-referencing-guide/other-sources nebo http://www.lib.uts.edu.au/question/20103/how-do-you-reference-media-release

 V České republice se zatím stále nejčastěji užívá způsobu citování dle normy ČSN ISO 690 a pokud budeme respektovat všechna pravidla, která norma pro způsob tvorby citací stanovuje, mohla by citace zmíněné tiskové zprávy vypadat takto (nemáme ovšem ničím podložené):
Aon Hewitt. Nejlepší zaměstnavatelé mají o polovinu více motivovaných zaměstnanců ve srovnání s ostatními firmami, tvrdí studie Best Employers společnosti AON Hewitt, tisková zpráva [online]. Praha, 27. listopadu 2014  [cit. doplníte datum ve tvaru RRRR-MM-DD]. Dostupné z: https://ceplb03.hewitt.com/bestemployers/europe/czechrepublic/czech/pdfs/Tiskova_Zprava_Best_Employers_2014.pdf.   

Doporučovali bychom Vám ještě konzultaci například s kolegy z Knihovny knihovnické literatury (http://ipk.nkp.cz/knihovnicky-institut/knihovna-knihovnicke-literatury), existuje také stránka na Facebooku s názvem E-citace, která se citacemi zabývá a je možné zde také položit dotaz (https://www.facebook.com/pages/E-Citace/234158816646277).

Co se týče způsobu odkazování v textu, norma ČSN ISO 690 povoluje tři citační metody, podrobné informace naleznete např. v níže uvedených dokumentech. Při psaní odborných textů jsou však citační styl i metoda předem dány, tzn. určuje je vysoká škola v případě psaní bakalářské nebo diplomové či jiné kvalifikační práce, v případě článku nebo odborné studie např. vydavatel.  
* Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690, kapitola Metody citování a odkazování dle ISO 690 (str. 19-21) - http://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf
* JAK zpracovávat bibliografické citace podle ČSN ISO 690, část Vztah mezi odkazy v textu a bibliografickými citacemi - http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/35.html

Pokud byste potřebovala získat k této problematice další informace, tvorbou citací se podrobně zaývá také e-kniha s názvem Metodika tvorby bibliografických citací (http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html) dále také materiál Jiřího Kratochvíla "Jak citovat", který uvádí i řadu specifických příkladů tvorby citací (https://kuk.muni.cz/animace/eiz/pdf.php?file=publikacni_etika/citace.pdf). Další příručky jsou k dispozici na stránkách Moravské zemské knihovny v Brně - https://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze/citace

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.04.2015 12:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu