Citace statistické ročenky

Text dotazu

Dobrý den, prosím o radu, jak citovat statistickou ročenku školství 2011/2012 - výkonové ukazatele
z webových stránek: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
Rok 2011/2012
Kapitola: C Základní vzdělávání
Tabulka: xC1.16.2 Základní vzdělávání - žáci plnící školní docházku podle § 41....

Odpověď

Dobrý den,
tvorba bibliografických citací se nově od dubna minulého roku řídí metodickým materiálem Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197), dostupné na adrese http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf. Pokud nejsou citovány standardní podoby webových stránek, je tvorba jejich citací vždy hodně o pohledu uživatele na danou stránku a v neposlední řadě - pokud citujete pro potřeby vysokoškolské práce - je vhodné správnou citaci konzultovat s vedoucím Vcitaceaší práce.
Citace Vámi uvedené webové stránky by dle našeho názoru v souladu s výše odkázaným dokumentem měla obsahovat tyto údaje:
* jako tvůrce by mělo být uvedeno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
* jako název bychom volili označení tabulky, kterou jste použil/a a následně označení stránek jako celku - tímto by se citace měla stát maximálně přesnou. Výsledek by tedy byl následující: Statistická ročenka školství 2011/2012 - výkonové ukazatele: C1.16.2   Základní vzdělávání – žáci plnící školní docházku podle § 41 školského zákona (individuální vzdělávání) v jednotlivých ročnících – podle území. Statistické ročenky školství, výkonové ukazatele (pozn. tento hlavní název kurzivou)
* typ nosiče [online]
* místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]
* dostupnost a přístup webové stránky

V dokumentu Bibliografické odkazy a citace dokumentů naleznete nejenom teoretické vysvětlení, ale především příklady jednotlivých citací, tedy Vám vřele doporučujeme dokument prostudovat. Pokud byste i poté měl/a nejasnosti ohledně citování, obraťte se na vedoucího Vaší práce nebo na kolegy z Knihovny knihovnické literatury (http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=04_knihovna_knihovnicke_literatury.htm).

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.01.2013 11:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu