Citace NOZ

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu, jak citovat legislativní dokumenty, které jsou dostupné na webových stránkách. Například Ústava ČR nebo Nový občanský zákoník (https://www.podnikatel.cz/[…]/). Nevím totiž, jak ocitovat dokument, který nemá autora nebo ISBN. Mockrát děkuji

Odpověď

Dobrý den,

příklad citace legislativních dokumentů a využitelné odkazy můžete čerpat z naší odpovědi na podobnou otázku v rámci služby Ptejte se knihovny zde: https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/citace-zakonu-a-vyhlasek.

Norma ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace: obsah, forma, struktura, konkrétně citování zákonů neupravuje, lze ale použít model bibliografické citace pro příspěvky v periodiku (výjimkou je pouze umístění data).

Ve Vašem případě např.:

ČESKO. Ústava České republiky. In: Sbírka zákonů České republiky. 1992, roč. 1993, částka 1, ústavní zákon č. 1, s. 2-16. Dostupný také z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=22427>. ISSN 1211-1244.

ČESKO. Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. In: Sbírka zákonů České republiky. 2012, částka 33, s. 1026-1365. Dostupný také z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89>. 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.09.2019 13:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu