Citace ISO 690: povinný počet uváděných autorů

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na počet autorů díla, které je nutno v citaci dle normy ISO 690 uvádět: v normě se údajně píše (mám jen různé články a publikace, které se snaží normu vyložit) - uvádějí se všichni autoři, pokud se některý vynechává, přidává se zkratka aj., resp. et al. Existuje kritérium, podle kterého lze autory nahrazovat zkratkou anebo je to na libovůli pisatele citace s tím, že povinný je pouze první autor?

Odpověď

Dobrý den

Kritérium samozřejmě existuje a vychází z Vámi zmíněné  normy ISO 690. Stěžejním kritériem je důležitost jednotlivých autorů (jejich role), dalším kritériem může být i druh zdroje (např. encyklopedie, kde je více tvůrců, ale žádný nemá dominantní roli, či sborník z konference bez možnosti identifikace autora). Celou normu přikládáme k prostudování: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf . Z normy jsme vyňali části bodu 3.1 Tvůrce, které lépe přiblíží danou problematiku:

* Bod g - Pokud mají tvůrci stejnou roli, měli by být všichni uvedeni v bibliografické citaci. V případě, 

že je tvůrců více, nebo nemají stejnou roli, píše se první tvůrce a přidává se zkratka et al. 

(= aj.). Tvůrce, který je uveden jako první, se píše v invertovaném tvaru, ostatní se mohou 

psát v přirozeném pořadí. Dva poslední se dle příkladů v normě oddělují spojkou „a“.

KLEMEŠ, Jiří et al.

KULHAVÝ, František a Zbyněk KULHAVÝ.

BRIGGS, R. O., P. ANTUNES, G.-J. de VREEDE a A. S. READ, ed

* Bod h - U určitých druhů zdrojů (např. encyklopedie, sborník z konference bez možnosti identifikace 

tvůrce) a u zdrojů, kde je více tvůrců a žádný z nich nemá dominantní roli (např. film), 

se údaj tvůrce vynechává a začíná se názvem dokumentu. Režisér, scénárista apod. jsou pak 

uvedeni jako vedlejší tvůrci. V případě sborníku, který sestavil významný editor, můžeme jej 

uvést jako tvůrce. Pokud jsou uvedeni pouze méně významní sestavovatelé textu, uvedeme 

je jako vedlejší tvůrce.

Encyclopaedia Britannica.

Pravidla českého pravopisu.

International Conference on Scientific Information.

Black Swan [film]. Directed by Darren AROFONSKY.

Výlet [film]. Režie Alice NELLIS

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.10.2014 13:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu