citace, Harvardský systém citování

Text dotazu

Dobrý den, mám dotaz ohledně citování (jedná se o diplomovou práci). Cituji v ní autora, který ve stejném roce vydal knihu i článek. Oba tyto zdroje chci uvést, ale nevím jak je odlišit.
Takže v textu napíšu: Sirovátka (1997) uvádí ... a třeba v dalším odstavci
zase Sirovátka (1997) vymezuje...
V prvním případě se jedná o knihu, v druhém o článek. Myslím si, že v textu
to odliším Sirovátka (1997a) ... a Sirovátka (1997b).
Ale nevím, jak v seznamu literatury odlišit, co je "a" a co "b". Kam to
písmeno připsat, jestli za autora, za rok?

Používáme tuto formu citace:
SIROVÁTKA, T. Marginalizace na pracovním trhu: Příčiny diskvalifikace a selhávání pracovní síly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN
80-210-1716-3.
SIROVÁTKA, T. Sociální a ekonomické faktory marginalizace na pracovním trhu
v České republice. Sociologický časopis, 1997, roč. 33, č. 2, s. 169 - 188.
ISNN ...
Další součást dotazuje, kde bych mohla zjistit ISNN tohoto časopisu? Na www
stránkách tohoto časopisu jsem ho nenašla.

Odpověď

Dobrý den, Z Vašeho příkladu citace se zdá, že v diplomové práci používáte Harvardský systém citování, tj. citování pomocí prvního údaje záznamu (tj.autor, je-li
znám) a roku vydání. Tato metoda citování řeší problém dvou různých děl jednoho autora vydaných ve stejném roce následujícím způsobem:
Pokud mají dva a více dokumentů stejný první údaj i rok vydání, lze je mezi sebou rozlišit pomocí malých písmen (a, b, c, d, ...), která těsně (bez mezery) následují za rokem vydání (uvádějí se jak v textu, tak v seznamu bibliografických záznamů).

Vaše citace by tedy např. vypadala následovně:
* V textu - Autor uvádí (Sirovátka, 1997a)....vymezuje (Sirovátka, 1997b)...
* Na konci diplomové práce v seznamu použité literatury - SIROVÁTKA, T. 1997a. Marginalizace na pracovním trhu: příčiny diskvalifikace a selhávání pracovní síly. ... ISBN 80-210-1716-3. 

SIROVÁTKA, T. 1997b. Sociální a ekonomické faktory marginalizace na pracovním trhu v České republice. Sociologický časopis. ... ISSN 0038-0288.

Vaše další otázka se týkala ISNN časopisu, domníváme se, že došlo k překlepu a máte na mysli ISSN (mezinárodní standardní číslo seriálu, v ČR přidělované Státní technickou knihovnou http://www.stk.cz/cs/issn/ ). ISSN zjistíte např. pomocí Souborného katalogu ČR periodik, který je dostupný na adrese http://sigma.nkp.cz/F/ . Součástí bibliografického záznamu časopisu je i údaj ISSN. Sociologický časopis má ISSN 0038-0288.

Vřele Vám doporučuji projít si dokument BRATKOVÁ, Eva. (zprac.). Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR,
2008-12-22 [2009-05-27]. 60 s. (PDF). Dostupný z WWW:
<http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf>.
Zde naleznete nejenom podrobnější informace o použití Harvardského systému, ale také příklady jiných a dále teorii i s příklady citování různých druhů dokumentů dle normy ISO 690 a ISO 690-2.

Další příklady citování dle těchto norem naleznete např. na http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.06.2009 13:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu