citace

Text dotazu

Hezký den, ráda bych se zeptala, jak správně užívat
citace v poznámce pod čarou - jde mi především o správnost citace. Stačí
např. Brandejs, Detlef. Cesta k vyhnání 1938 - 1945. Praha, 2002, s.54

nebo by měl být uveden celá bibliografická citace BRANDES, Detlef. Cesta k
vyhnání 1938-1945: plány a rozhodnutí o transferu Němců z Československa a z
Polska. 1. vyd. Praha: Prostor, 2002. 504 s. ISBN 80-7260-070-2, s. 54.
Předem děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

 

pro citování dokumentů se v českém prostředí používají dvě základními

normami: ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace: Obsah, forma a struktura a ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části.

Na internetu lze nalézt několik výukových stránek, které se citováním zabývají spolu s příklady pro jednotlivé typy dokumentů:

Jsou to např.:

* http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html

* http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/index.html

* http://cs.wikipedia.org/wiki/Citace#Literatura

 

Mezi zdroje, které by pro Vás mohly být zajímavé, patří také projekt Bibliografické citace http://www.citace.com/, kde naleznete, kromě návodu ke správnému citování také generátor, který Vám citaci vytvoří sám, na základě formuláře, kam vyplníte údaje o dokumentu.

 

Bohužel se nám ale nepodařilo vyhledat v platných normách odstavec, který by se zabýval tím, jak se zapisují články z novin, které jsou přílohou jiných novin. Domníváme se proto, že pokud Lékařské noviny či Pacientské noviny vycházely samostatně, není třeba zapisovat do citace, že jsou přílohou novin Zdravotnických novin. Pokud ovšem vycházely tyto noviny společně v jednom čísle, nebo jako vložené listy, apod., bylo by dobré zapsat nejspíše na konec citace, že jsou tyto noviny přílohou novin Zdravotnických.

 

Příklad citace článku, vytvořené pomocí generátoru citací (+ odkaz):

* př.: Rázné zakončení Jihoslovanské vlády proti komunismu. Lidové noviny.

19, roč. 29(č. 1), 1. Dostupné z:

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9065985

 

(odkaz:)

* http://generator.citace.com/dok/TnIK1bQbHIbV49fP?kontrola=1

 

Dále zasíláme přesné znění správné citace z výše zmíněných norem:

 

Příspěvek (článek) v periodiku:

Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Název periodika. Vedlejší název [Typ nosiče]. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek příspěvku [Datum citování]. Standardní identifikátor (ISSN). Dostupnost a přístup. Lokace.

Poznámky.

 

Pozn. Norma uvádí nakladatelské údaje jako povinné, pro identifikaci dokumentu však nejsou důležité a můžete je vynechat. Typ nosiče, datum citování a dostupnost se uvádí pouze u článků v elektronických periodikách.

(http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf, str. 6)

 

př.: článek v časopise: GALLISTL, Vladan. První guvernér bez podpisu. Týden.

2010, č. 32, s. 59. ISSN 1210-9940.

(http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf, str. 24)

 

Př.: článek v periodiku:

SRBECKÁ, Gabriela. Rozvoj kompetencí studentů ve vzdělávání. Inflow:

information journal [online]. 2010, roč. 3, č. 7 [cit. 2010-08-06]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/ rozvoj-kompetenci-studentu-ve-vzdelavani

 

SRBECKÁ, Gabriela. Rozvoj kompetencí studentů ve vzdělávání. Inflow:

information journal [online]. 2010, 3(7) [cit. 2010-08-06]. ISSN 1802-9736.

Dostupné z: http://www.inflow.cz/ rozvoj-kompetenci-studentu-ve-vzdelavani.

(http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf, str. 26)

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.03.2012 14:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu