Citace

Text dotazu

Chcela by som sa opýtať, v akom jazyku treba písať v diplomovej práci citáciu z českej knihy, ak píšem prácu v slovenčine. Mám ju citovať v češtine alebo preložiť do slovenčiny? Ďakujem.

Odpověď

Dobrý den,

většina českých "návodů" pro psaní závěrečných bakalářských a diplomových prací uvádí pravidlo, že úryvky z cizojazyčného odborného textu se do práce uvádějí v překladu (originál je možné uvést v poznámce pod čarou). je též třeba uvést, zda se jedná o překlad vlastní či je citováno z již existujícího překladu. Pokud se jedná o úryvek z krásné literatury, většinou se ponechává v originále, pokud neexistuje adekvátní překlad daného díla do českého/ve Vašem případě slovenského jazyka. Pokud existuje překlad, většinou se uvádí citace tohoto vydaného překladu.

 

Příklad pokynů pro psaní závěrečných prací pro studenty Katedry Občanského sektoru, FHS UK Praha:

Citujete-li ze zahraničního zdroje, pak je třeba jej přeložit a za přeložený citát a příslušný bibliografický  odkaz uvést: "(překlad vlastní)". Pokud je překladů hodně a tato závorka by se zbytečně často opakovala, je lepší v příhodně umístěné poznámce uvést, že všechny překlady/ všechny kromě určitých překladů jsou autorovy/autorčiny vlastní. Originální text není nutné uvádět. Pokud ho z vážných důvodů uvést chcete, nejlépe do poznámky pod čarou.

Citujete-li literaturu přeloženou do češtiny, není třeba překladatele výslovně uvádět, a pokud ho uvést chcete, učiňte tak nejlépe jednorázově v závěrečném seznamu literatury. Příklad:

Tocqueville, Alexis de 2003. Starý režim a Revoluce. Přeložili Adriena Borovičková a Vladimír Jochmann. Praha: Academia.

(Tocqueville, 2003)

 

Doporučujeme Vám ovšem danou problematiku konzultovat ještě s Vaším vedoucím práce.

 

Použité zdroje a doporučená literatura:

* http://www.phil.muni.cz/predpisy/vzor_praci.pdf

* http://www.topzine.cz/bibliograficka-citace-jak-sprave-citovat-zdroje-podle-normy

* SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Jak nepsat diplomovou práci. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 57 s. Günther; sv. č. 4. ISBN 978-80-244-2968-7.

* KLUGEROVÁ, Jarmila, PRÁZOVÁ, Irena a VACÍNOVÁ, Tereza. Jak vypracovat bakalářskou, diplomovou, rigorózní a disertační práci. 3., přeprac. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2010. 48 s. ISBN 978-80-7452-004-4.

* TAUFER, Ivan, KOTYK, Josef a JAVŮREK, Milan. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační, habilitační. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 40 s. ISBN 978-80-7395-157-3.

* KUBÁTOVÁ, Helena. Rukověť autora diplomky: [čtení a psaní odborných textů ve společenských a humanitních oborech]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 121 s. Učebnice. ISBN 978-80-244-2314-2.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.06.2013 11:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu