Čistírna odpadních vod

Text dotazu

Zajímám se o ČOV, konkrétně o biologický stupeň,
tedy aktivovaný kal. Jaká koncentrace znečištění, například pesticidem je
pro aktivovaný kal problém?
Jestli to chápu dobře, určité množství látky už biotu zabije a ČOV přestane
fungovat. Je možné někde vyhledat limity pro konkrétní látky, které už
zamezí biologickému stupni v čištění vody?

Odpověď

Dobrý den,

konkrétní limity pro látky, které mohou znehodnotit aktivovaný kal, jsme v našich zdrojích nedohledali. Do čištěné vody se kal může přidávat (zahušťování kalu) nebo ubírat, v závislosti na technologii čištění a na tzv. zatížení aktivovaného kalu. Limitní koncentrace a hodnoty látek se měří ze sušiny aktivované směsi, tyto limity jsou dány legislativou.

Doporučujeme Vám obrátit se přímo na Pražské vodovody a kanalizace (http://www.pvk.cz/poskytovani-informaci-o-vodarenskych-a-kanalizacnich-zarizenich.html), nebo na např. na knihovnu České zemědělské univerzity (http://www.sic.czu.cz) .

Internetové odkazy:

* http://www.mzp.cz/cz/kaly_cistiren_odpadnich_vod  

* http://www.enviwiki.cz/wiki/Vod%C3%A1rensk%C3%BD_kal

* http://www.enviwiki.cz/wiki/Anoxick%C3%A9_%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_odpadn%C3%ADch_vod

* http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod  

* http://uiozp.ft.utb.cz/studmat/20092314455/KontrolaKaluWeb.doc  

Zdroje:

* Biologická problematika provozu a kontroly čistíren odpadních vod :

worskhop 041104, 4. listopad 2004, Praha : sborník.1. vyd. Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2004. 66 s. ISBN 80-86832-05-8.

* Extenzivní způsoby čištění odpadních vod. Vyd. 1. Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2009. 119 s. ISBN 978-80-85900-92-7.

* Intenzifikace biologického stupně čistírny odpadních vod : sborník přednášek. Vyd. 1. Brno : NOEL 2000, 2000. 53 s. ISBN 80-86020-26-6.

* NESMĚRÁK, Ivan. Základní statistické charakteristiky rozdělení průtoků, koncentrací a látkových toků na přítocích a odtocích z komunálních čistíren odpadních vod. Vyd. 1. Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2010. 143 s. ISBN 978-80-87402-02-3.

* POŠTA, Josef. Čistírny odpadních vod. Vyd. 1. V Praze : Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta, 2005. 208 s. ISBN 80-213-1366-8.

* Příručka k mikroskopickému hodnocení čistíren odpadních vod. Praha : [Český svaz vědeckotechnických společností], 1996. 143 s.. ISBN 80-02-01098-1.

* VÍTĚZ, Tomáš; GRODA, Bořivoj. Čištění a čistírny odpadních vod. 1. vyd.

Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 126 s. ISBN 978-80-7375-180-7.

Obor

Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.01.2011 16:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu