Číslo 7

Text dotazu

Napište mi prosím jak vzniklo a vše o čísle 7. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, nejstarší číselnou soustavou byla dvojková, jak se lidstvo vyvíjelo, vznikla přirozená potřeba čísel větší než tři. Především se tu nabízely prsty, nejprve se používalo pěti prstů a později všech deseti. Tak vznikla všeobecně vžitá desítková číselná soustava. Častý výskyt 7 ve rčeních jako za sedmero horami a sedmero řekami apod. bezpochyby souvisí s primitivním chápáním sedmi jako mnoho.
Číslo 7, podobně jako 3, má velký náboženský a mystický význam. Je to kalendářní číslo - udává počet dní v týdnu a jeho čtyřnásobek počet dní lunárního měsíce. Je v mystice považováno za zcela mimořádné a spojené s lidskými projevy dávného původu, jak dokládají náboženské rity i archeologické nálezy. Číslo 7 bývá spojováno s kultem Měsíce, s měsícem rozděleným na čtyři sedmidenní týdny. Kromě toho je 7 součet 3 a 4, což jsou sama čísla s velkým vlivem. Síla sedmičky je obzvlášť patrná v bibli, a to především v Apokalypse, kde mj. najdeme sedm svícnů, sedm hvězd, sedm asijských chrámů, sedm trub, sedm duchů před božím trůnem, sedm rohů, sedm nádob, sedm morových ran, sedmihlavou zrůdu a sedmiokého beránka. V numerologii reprezentuje číslo 7 planetu Neptun a jeho souvislost s Měsícem je váže i k číslu 2. Lidé s číslem 7 jsou nezávislí a samostatní, rádi cestují a vzdělávají se. Mají vlohy jednak k filozofii, jednak k podnikání. Zajímají se o náboženství a okultismus a jsou obdaření dobrou intuicí. Spolu s lidmi s číslem 2 se dělí o pondělí jako šťastný den a stejné mají i barvy - zelenou a bílou.
Sedmička je prvočíslo, tzn. že je dělitená pouze číslem 1 a sama sebou tedy číslem 7.
Pojmenování čísla 7: anglicky=seven, francouzsky=sept, německy=sieben, rusky= sem, velšsky=saith, latinsky= septem, řecky= heptá.
Anglické příbuzné číselné významy: 7= seven - staré slovo por week=týden, který má sedm nocí.
Klasické příbuzné výrazy: seven (7) - latina: September - sedmý měsíc v původním kalendáři (září), septentrional - sedm těžkých volů, též sedm hvězd Velkého vozu na severní obloze.
Pokusů o vysvětlení magické síly čísla sedm je nespočetné množství. Je to prý vesmírné absolutní číslo všech symbolů, znamení úplnosti, dokonalosti, klíčk k poznání a moudrosti, je to symbol "božské prozřetelnosti". Magii sedmičky se poprvé pokusil vědecky rozebrat kazaňský matematik A. Vasiljev. Dovozoval, že magický význam se přikládá sedmičce od dob Asyřanů a Babylóňanů. Mezopotámští kněží znali mnohá tajemství hvězdného nebe, avšak některé jevy si neuměli vysvětlit. Vzali tedy pět viditelných oběžnic, k tomu Měsíc a Slunce a přiřkli jim božskou moc. Těchto sedm božstev pak přešlo i do křesťanského dogmatu o sedmi dnech, ve kterých byl stvořen svět.
Skutečně bylo číslo sedm posvátné již u Sumerů. O osudu vesmíru rozhodovalo sedm bohů a bohyň, do podsvětí vedlo sedm bran a vládlo tam sedm soudců, potopa světa trvala sedm dní a jižní vítr sedm dní odpočíval. Je zajímavé, že číslo sedm se hojně vyskytuje i v celé mytologii, pohádkách a ústním podání národů Sibiře a Dalekého východu, které neměly prakticky žádné styky se Sumery a Egypťany. Jsou to národy nejrůznějších jazykových skupin, avšak sedmička je jim do té míry společná, jako by šlo o jednotný systém. Souvisí především s popisem procesů v čase a prostoru. Počítá se od sedmi dnů do sedmi generací. Existuje sedm světů, vzdálenost do nebe se měří na výšku vzletu sedmi orlů. Severoasisjké národy mají rozšířenou představu o sedmi duších člověka. Podobné představy nacházíme na Novém Zélandě, v Americe, Africe a Arktidě. Také dokonce paleontologické nálezy z předhistorických dob svědčí o neobyčejně častém výskytu čísla sedm. U Irkutska se našly ozdoby z mamutího klu, na nichž pravěký umělec vyřezával ornament pokaždé se sedmi zářezů. Na Donu byla zase nalezena soška ženské hlavy zdobená sedmi řadami důlků. Podobné nálezy jsou známy ze západní Evropy. Od Biskajského zálivu po Bajkal byli umělci doby kamenné zvlášť naklonění číslu sedm.

Informace čerpány z Room, Adrian: Guinnessova kniha o číslech. Praha, Mladá fronta 1993.
Archiv KPUFO.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Datum zadání dotazu

28.02.2008 09:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu