Cikády

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak můžeme vzhledově rozlišit samičku cikády od samce cikády,
kde se cikády nejvíce vyskytují ve světě a v ČR a jaká se k nim pojí legenda.

Odpověď

Dobrý den, 

děkujeme za zajímavý exkurz do hmyzí říše. 

Cikády jsou rozšířené na všech kontinentech kromě Antarktidy a popsaných je asi 2500 druhů. V Evropě bylo zjištěno 54 druhů cikád, s tím, že žijí především ve Středozemí, a vzácněji zasahují do Střední Evropy (Kulfan). 

Údaje o tom, kde žije nejvíce cikád, jsme nedohledali, známá je ale tzv. cikáda sedmnáctiletá (Magicicada septendecim), která žije na východu USA a v Kanadě. Nymfa této cikády žije 17 let pod zemí (u jiných druhů je tato doba různá, více- i jednoroční), načež dospělí jedinci vylezou na povrch, kde asi tři týdny žijí a rozmnoží se (následně umírají). Jednou za 17 let tedy nastává známý jev, kdy krajinu pokryjí miliardy cikád. 

V ČR žijí tři zaznamenané druhy cikád, nejspíše se setkáte s cikádou chlumní (Cicadetta Montana), která se objevuje od května do července v teplejších oblastech Čech i Moravy, místy i hojně. Mapku s výskytem konzultujte v odkazech níže (PortalNature)Cikáda viničná (Tibicina haematodes) je v ČR kriticky ohrožená vyhynutím, poslední z české trojice je cikáda trnková (Cicadivetta tibialis). Cvrkavé zvuky může na našem území vyluzovat např. i cvrčivec viničný nebo jiné druhy hmyzu, nemusí jít nutně o cikádu.

U většiny cikád vydává typické cvrčení jenom samec – láká tím samičku svého druhu. Samec má bubínkovitý orgán, kterým cvrká (dosahují hlasitosti až 90 db). Tento orgán je přikrytý oválnými jakoby víčky pod spodním párem nohou – tím se také pohledově odlišuje od samice, dobře je to vidět na následujícím obrázku (samice vlevo, samec vpravo, každý jedinec je však jiného druhu) (Bugguide.net). Samice má na rozdíl od samce viditelnější kladélko. 

Female and Male Cicadas - Magicicada - male - female

Co se týče cikád a mytologie, lze o tématu najít opravdu zajímavé a bohaté informace. Cikáda je stvoření plné symboliky – opakujícími se tématy jsou vzkříšení (kvůli jejich mnohaletému životnímu cyklu a přeměně), nesmrtelnost, duchovní realizace a duchovní extáze. Staří Řekové a Římané považovali jejich zpěv za extatický, byly zasvěceny Apollónovi. (Wikipedia) 

Velký respekt k cikádám chová národ Hopiů v severní Arizoně (USA). Mytologie Hopiů naznačuje, že Hopiové se ocitli v Grand Canyonu v době tzv. „čtvrtého světa“, kdy byla celá zeměkoule zatopena vodou. Tehdy dvě cikády (v jazyce Hopiů známé jako maahu) úspěšně zavedly národ do čtvrtého světa. Tito dva maahuové hráli na flétny – podobné bzučení cikád – které zázračně uzdravovaly těla lidí, když je zasáhly šípy vystřelené orly, kteří střežili vstup do čtvrtého světa. (FolkLife) 

Platón ve svém dialogu Faidros uvádí: "Vypravuje se, že cikády byly kdysi lidé z toho pokolení, které žilo před narozením Múz. Když pak se zrodily Múzy a objevil se zpěv, tu se někteří z tehdejších lidí dostali do takového vytržení, že pro samý zpěv zanedbali jídlo i pití a nic nepozorujíce zemřeli; z těchto potom vznikl rod cikád a dostal od Múz ten dar, že po narození nepotřebují výživy, nýbrž bez jídla a bez nápoje hned zpívají až do konce svého života; když potom přijdou k Múzám, podávají zprávu, kdo kterou z nich z nich uctívá ze zdejších lidí … té nejstarší, Kalliopě, a Úranii, jež následuje po ní, oznamují ty, kteří tráví život ve filozofii a uctívají jejich múzické umění, neboť ony jsou nejvíce ze všech Múz ve styku s nebem a s myšlenkami božskými i lidskými, a proto vydávají nejkrásnější hlas. Z mnohých tedy příčin musíme o něčem mluvit a nespat v době polední." 

Také Ezop ve svých bajkách zmiňuje cikádu, nejméně dvakrát (Osel a cikády, Mravenec a cikáda): 

Mravenec a cikáda: Mezi lesem a polem žili vedle sebe mravenec a cikáda. Bylo krásné léto, ale mravenec neodpočíval a nezahálel. Celé dny se plahočil od lesa k poli a nazpátek. Z pole přinášel obilná zrnka a chystal si zásobu na dlouhou zimu. Když pak mráz zamkl krajinu, seděl doma a radoval se ze své bohaté spíže. Zato jeho sousedka cikáda trpěla hladem. Nakonec přišla za mravencem a poprosila ho o pár zrníček z jeho zásob. „A co jsi dělala v létě, když zrní zrálo?“ zamračil se mravenec. „Zpívala jsem,“ přiznala cikáda. „Tak teď můžeš z hladu tancovat!“ odsekl nevrle mravenec. A věřte nebo nevěřte, ani to mrňavé zrníčko jí nedal. Byl to starý bručoun, o ždibec jídla se nerozdělil, ale ždibec pravdy měl… Protože kdo se v létě jen raduje a nemyslí na mráz, v zimě si pak stýská. (Ezopovy bajky)

Použité zdroje

Cicadetta montana (Scopoli, 1772) - cikáda chlumní. In: Portal nature [online]. [cit. 2024-01-17]. Dostupné z: https://portal.nature.cz/[…]/nd_nalez-public.php?idTaxon=54555

Periodical Cicadas (Magicicada). IOWA STATE UNIVERSITY, DEPARTMENT OF PLANT PATHOLOGY, ENTOMOLOGY, AND MICROBIOLOGY. Bugguide.net [online]. c2003-2024 [cit. 2024-01-17]. Dostupné z: https://bugguide.net/node/view/10119/bgimage

ŠUPÁLEK, Michal. Invaze cikád? Břeclavskem se rozléhá cvrkání jako u moře. Břeclavský deník [online]. 5. 8. 2016 [cit. 2024-01-17]. Dostupné z: https://breclavsky.denik.cz[…]i-jako-u-more-20160804.html

Cicada Mania [online]. 2024, 1996-2024 [cit. 2024-01-17]. Dostupné z: www.cicadamania.com

Živa [online]. 2011, (3), 128-129 [cit. 2024-01-17]. Dostupné z: https://ziva.avcr.cz/[…]/cikady-zblizka-v-evropskych-podminkach.pdf

Cicadas in mythology. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2024-01-17]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Cicadas_in_mythology

Východ USA letos čeká invaze cikád. Neškodí, ale vydávají zvuk o hlasitosti motorky či motorové pily. Ekolist.cz : zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii [online]. 2021, 31. 1. 2021 [cit. 2024-01-17]. ISSN 1802-9019. Dostupné z: https://ekolist.cz/cz/zprav[…]e-cikad-budou-jich-miliardy

DEUTSCH, James. Cicada Folklore, or Why We Don’t Mind Billions of Burrowing Bugs at Once. In: SMITHSONIAN ISTITUTE. Folklife [online]. 2024 [cit. 2024-01-17]. Dostupné z: https://folklife.si.edu/magazine/cicada-folklore

Mravenec a cikáda. In: Ezopovy bajky [online]. [cit. 2024-01-18]. Dostupné z: https://www.gmct.cz/[…]/3.%20Ezop%20%E2%80%93%20Bajky.pdf

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

16.01.2024 16:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu