cihelna Malechov

Text dotazu

Prosím o všechny informace o bývalé cihelně Malechov (Klatovsko) - datum založení, datum uzavření, majitelé cihelny, informace o komínu, zajímavosti o provozu.

Odpověď

Dobrý den, předem se omlouváme za opožděnou odpověď na Váš dotaz, hodně času nám zabralo prohlížení dokumentů a zdrojů, ve kterých by se mohla vyskytovat informace o cihelně v Malechově. Našli jsme však pouze zmínky, že cihelna existovala, bohužel téměř žádné bližší informace.

Některé informace, zejména o vlastnictví cihelny, je možné odvodit z popisu historie Malechova na stránkách Wikipedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Malechov) nebo z archivu již zodpovězených dotazů Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/obec-malechov):

"...Zdeněk Kavka z Říčna prodal Malechov r. 1569 Mikuláši Měsíčkovi z Výškova. Měsíčkové z Výškova zde seděli až do r. 1670, následně byl přikoupen ke Švihovu, v r. 1706 jej získali chudeničtí Černínové. V letech 1869 - 1950 je veden jako samostatná obec v okrese Klatovy, od r. 1961 je části obce Dolany v okrese Klatovy..."

Podobně i z Ottovy encyklopedie (prostřednictvím placené online databáze Coto.je, plný přístup možný pouze z počítačů Národní knihovny ČR):
"ves v Čechách při Bradlavce, hejtm. a okr. Klatovy, fara Dolany, pš.
Švihov; 34 d., 253 ob. č. (1890), popl. dvůr, cihelna, 2 mlýny, z nichž jeden o samotě jmenuje se Drštein. V l. 1569-1670 seděli na Malechově Měsíčkové z Výškova, potom přikoupen ke Švihovu a s ním k Chuděnicům." 

V Chytilově úplném adresáři Království českého, díl III (Nákladem vlastním, 1915) je uvedeno, že Dvůr Malechov náležel k velkostatku Chudenice, majitelem byl hrabě Eugen Czernín z Chudenic. Součástí dvora v Malechově byla i parostrojní kruhová cihelna (polní), mistr Siegl, Jan.

Ve výběrové bibliografii Z dějin podniků, továren a závodů v českých zemích, 1. díl (Praha: Národní technické muzeum, 1982) jsme nalezli dva záznamy, které by také mohly obsahovat informace o Malechovské cihelně:

1) Bělohlávek, Miloslav. Průmyslová výroba v západních Čechách v dvacátých a třicátých letech 19. století. Seznam podniků. In: Min. ZČK, 6 (1986). Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1968. s. 302-305.
- seznam ukazuje rozložení těžby nerostů a jednotlivých druhů výroby a tím také tradice našeho průmyslu

2) Kallauner, Otakar. O tuzemských cihlářských závodech. Některé slovenské cihelny. Brno 1925. 10 s. s il.

Z webových stránek obce Dolany, pod níž Malechov spadá, jsme zjistili, že obec má svou kroniku (http://www.obec-dolany.cz/udaje.html), která sahá až do 13. století, i zde by se možná mohly vyskytovat nějaké informace o Malechovské cihelně.

Jelikož se jedná o velmi úzce zaměřený dotaz, doporučovali bychom Vám obrátit se na informační instituce Klatovska, které by Vám spíše mohly pomoci: Státní okresní archiv Klatovy
(http://www.soaplzen.cz/komodity.php?xtem=kt) - je také možné vyhledávat v databázi Archivní fondy a sbírky v České republice, na dotaz Malechov byste měl získat 3 záznamy (http://www.mvcr.cz/vozidla/peva/index.php?lang=cs),
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech (http://muzeum.klatovynet.cz/), Okresní muzeum v Klatovech (http://www.retour.cz/mesta/klatovy/muzeum.htm),
popř. Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje (http://www.svkpl.cz/).

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.01.2008 10:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu