chráněné houby

Text dotazu

dobrý den, chtěla bych se vás zeptat : protože jsem sběratelka hub, zamyslela jsem se nad chráněnými houbami. Chci se zeptat, jaký je pravý význam chránění hub, nechápu to. Protože kdyby jich bylo málo, výtrusy by se snadno rozšířily (...plodnice), takže, proč jsou vlastně houby chráněny? předem děkuji...

Odpověď

Dobrý den,

výskyt hub závisí na celé řadě faktorů. Houby jsou úzce spojeny s prostředím, ve kterém žijí. Některé houby jsou závislé na dostatku mrtvé organické hmoty (dřevo, listí, jehličí apod.), celá řada hub žije  v úzké symbióze se stromy a keři, jiné svého hostitele pouze paraziticky využívají.

Pro zajištění rozmanitosti a stávající diverzity hub je třeba chránit nejen houby samy, ale taktéž prostředí, ve kterém rostou.

Na otázku, proč houby vůbec chránit odpovídá kniha "Chráněné houby ČR" následovně:

"Houby hrají v přírodě hlavní úlohu při rozkladu organické hmoty. Přitom zcela nezastupitelné jsou při rozkladu dřevní hmoty. Zcela bez nadsázky lze říci, že bez činnosti hub by se hromadilo téměř všechno dřevo na povrchu půdy a mohlo by dojít až k zastavení koloběhu látek a energie v ekosystémech.

Přítomnost mykorizních druhů, žijících v symbióze s kořeny dřevin (např. téměř všechny hřibovité houby, holubinky, ryzce, čirůvky aj.), má význam pro dřevinu v jejím snadnějším zakořeňování, rychlejším růstu, odolnosti proti parazitům aj. Houby jim totiž poskytují cenné organické látky , které si dřeviny samy vyrobit nedokážou. Výskyt těchto mykorizních hub je zcela vázán na přítomnost partnerské dřeviny, což ale neplatí naopak." Některé houby jsou též významné svou produkcí antibiotik, cytostatických látek, barviv a jiných látek, které jsou a mohly by být nejen pro člověka velmi užitečné. V neposlední řadě jsou též vítaným zpestřením jídelníčku (člověka i zvěře) a nelze jim upřít i estetickou hodnotu, kterou v lese zastávají.

(ANTONÍN, Vladimír a BIEBEROVÁ, Zuzana. Chráněné houby ČR: zvláště chráněné druhy hub podle vyhlášky č. 395/92 Sb. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky za přispění Agentury ochrany přírody a krajiny, 1995. s. 4.)

"Dnes lze již považovat za prokázané, že samotný sběr, tedy odebírání plodnic (byť nezralých a ve velkém měřítku), nemá praktický dopad na úbytek hub (...). Častá přítomnost velkého počtu lidí v lese má však nepříznivý vliv na ekosystém jako celek. Pohybem samotných houbařů dochází k sešlapávání půdy a narušování vegetačního krytu, další, zřejmě významnější škody, souvisejí s používáním automobilů pro návštěvy lesa."

(Antonín, Vladimír, Holec, Jan, ed. a Beran, Miroslav, ed. Červený seznam hub (makromycetů) České republiky = Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2006. s. 21, 22.)

Spíše než samotný sběr hub je tedy pro houby neprospěšné sešlapávání půdy a poškozování podhoubí. Člověk ovšem ovlivňuje úbytek hub zvláště svým působením na prostředí, ve kterém houby rostou. Vypouštěním imisí, které zapříčiňují vznik kyselých dešťů, odklízením veškerého dřeva z lesa, stavbou, změnou vodního režimu dané lokality, hnojením a chemickým ošetřováním lesních porostů , kácením a výsadbou jiných rostlinných druhů apod.

Svoji roli na úbytek hub má i samotné klima, které v současné době prochází častými změnami.

 

Použitá literatura:

* ANTONÍN, Vladimír a BIEBEROVÁ, Zuzana. Chráněné houby ČR: zvláště chráněné druhy hub podle vyhlášky č. 395/92 Sb. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky za přispění Agentury ochrany přírody a krajiny, 1995.

* ANTONÍN, Vladimír, HOLEC, Jan, ed. a BERAN, Miroslav, ed. Červený seznam hub (makromycetů) České republiky = Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2006.

 

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.06.2013 10:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu