Chrám sv. Víta

Text dotazu

Dobrý den, prosím Vás, chtěl bych se zeptat na pár inf. ohledně chrámu sv. Víta, máme zjistit, co je na tomto chrámu gotického a pak bych se ještě chtěl zeptat, co je základem rotundy. Děkuji moc za odpovědi.

Odpověď

Dobry den, prvním stavitelem gotické katedrály byl Matyáš z Arrasu, který vybudoval v letech 1344-1352 dolní část kaplí a arkády chóru (vystavěl celou východní část ochozu svatovítského chóru s pěti závěrovými kaplemi, mezi něž jsou vloženy vnější opěrné pilíře, při severní straně ochozu postavil jednu kapli, při ochozu na protější jižní straně dvě kaple a polovinu třetí, pod jeho vedením vzniklo dále devět pilířů hlavní lodi, jejíž závěrovou stěnu nad arkádami dovedl až do výše triforia).
Po jeho smrti byl vedením stavby pověřen mladý stavitel Petr Parléř, kterému se stavba stala celoživotním dílem. Spodní část kaplí a vysoký chór byly dokončeny v roce 1368, složitý opěrný systém a síťová klenba budovány v letech 1371-1385. Po vysvěcení chóru roku 1383 byl položen v roce 1392 základní kámen k chrámové lodi a roku 1396 k velké chrámové věži. Po smrti Petra Parléře v roce 1399 pokračovali ve stavbě katedrály jeho synové, Stavbu pak přerušila husitská revoluce až do 15. století.

=> Roku 1344 zahájil Karel IV. stavbu gotické katedrály. První stavitelé, Matyáš z Arrasu a později Petr Parléř, postavili chór s věncem kaplí, Svatováclavskou kapli, Zlatou bránu a spodní část hlavní věže.

Rotundu sv. Víta, později na témž místě bazilika a konečně gotická katedrála, založil kníže Václav. Roku 973-976 ji povýšil na biskupský kostel. Byla několikrát stavebně upravována až do r. 1060, kdy kníže Spytihněv II. založil baziliku, protože rotunda nepostačovala množství návštěvníků putujících k hrobu sv. Václava. Ostatky tohto světce byly přeneseny tři roky po jeho zavraždění do hrobu v jižní apsidě svatovítské rotundy. Z úcty k sv. Václavu se pak ponechaná apsida s jeho hrobem stala součástí jižní lodi pozdější baziliky. Dosud pod podlahou katedrály dochované torzo této apsidy je návštěvníkům nepřístupné. Rotunda byla postavena z opukových, nepravidelně tvarovaných kvádříků, pojených nažloutlou maltou. Podlahu rotundy tvořila vápenná mazanice a do ní vtlačené kamenné oblázky. Vnější stěny měly bílou omítku, některé prameny tvrdí, že i vnitřní stěny byly omítnuty.

Čerpáno z:
Katedrála sv. Víta v Praze. Praha, Academia 1994.
Neubert, Karel: Pražský hrad. Praha, Panorama 1987.
Stejskal, Karel: Umění na dvoře Karla IV. Praha, Artia 1978.
http://www.hrad.cz

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

28.02.2008 09:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu