Chování v divadle

Text dotazu

Když jde muž se ženou usednout na místo v divadle, kdo jde první, po které straně sedí žena od svého muže?

Odpověď

Cituji z knihy Ladislava Špačka:
"Do řady vstupuje jako první chlapec, aby dívku uvedl, našel ji místo. Prochází čelem k divákům a každému, kolem koho musí projít, poděkuje. Dívka by měla sedět po pravici chlapce. Pokud by to současně znamenalo, že by seděla na kraji řady, posadí si ji chlapec vlevo, aby na kraji seděl on. Jdou-li do divadla dva páry, sedí chlapci na krajích, dívky uprostřed. Jdou-li dva páry, vstupuje nejdříve první chlapec, pak dívky a nakonec druhý chlapec. Takto sedí vedle sebe i v řadě."


Podle Gutha-Jarkovského, je to takto:
"Vcházíte-li do divadla s dámou na místo již známé, určité, které také dáma zná (do přízemí, do lože ap.) dáte přednost dámě. Jinak, když místo teprve dlužno hledat, či když dámě "razíte cestu", pak jste průvodčím jistého druhu, jdete napřed, dorozumíte se s biletářkou nebo biletářem, a teprve, když dáma jde najisto, jdete za ní. V řadě přízemí, kde vám teprve místo jest hledati, hledá napřed pán a když našel, ukáže dámě za ním jdoucí. Namnoze také rozhodují poměry a ohledy místní."

ŠPAČEK, Ladislav. Slon v porcelánu aneb jak se neztratit v labyrintu etikety. Praha : Albatros, 2006. ISBN 80-00-01730-X.

GUTH-JARKOVSKÝ, Jiří. Společenské klasobraní. Praha : Plot, 2005. ISBN 80-86523-54-3.

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Vědecká knihovna v Olomouci

Datum zadání dotazu

03.04.2008 10:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu