Chování při požáru

Text dotazu

Dobrý den,
měl jsem právě velmi nepříjemný sen o požáru; hned jak jsem se probudil, uvědomil jsem si s hrůzou, že vlastně vůbec nevím, jak se v takové situaci chovat a především, jaká zmírňovací opatření mohu jako laik nehasič před příjezdem hasičů provést.

Jmenovitě mne zajímá, zda je lépe např. zavřít všechna okna, utěsnit je např. kolem škvír mokrými hadry nebo mokrými látkami nebo zda je naopak otevřít, udělat průvan. Dále, co dělat, hoří-li např. v bytě pod vámi nebo vedle vás: má se například polévat horká podlaha vodou k jejímu zchlazení? Liší se to nějak např. ve staré zástavbě s dřevěnými podlahami a v nové s podlahami z pokládaných panelů? A jak je tomu s dveřmi?
Je žádoucí otevřít např. okna do ulice, aby se hasičům lépe hasilo a voda se mohla dostat dovnitř?

Mám dojem, že široká veřejnost ví o těchto záležitostech žalostně málo. Zvláště ve městech je informovanost špatná (na venkově přece jen fungují dobrovolní hasiči a řada lidí je nebo byla u nich členy, takže jistě prošli určitým školením).

Zajímá mne prostě vše, co by lidé mohli proti požáru učinit do doby, než přijde pomoc, aby jen zoufale nečekali a nevyhlíželi hasiče.

Zároveň mne zajímá, existuje-li nějaká literatura na to téma.

Předem velmi děkuji

Odpověď

Dobrý den,

traduje se, že Nero, když hořel Řím, hrál na housle.  Tato legenda snad vznikla až někdy v 15. století. Rozhodně ale na housle nehrál. Ve skutečnosti se prý v době, kdy vypukl požár, v roce 64 po Kristu,  nacházel v 56 km vzdáleném přímořském letovisku. Když se k němu zpráva o požáru donesla, okamžitě uháněl zpět do Říma  a osobně se ujal organizace hašení.

Zdroj: LLOYD, John a MITCHINSON, John. Kniha všeobecné nevědomosti. Praha: BB/art,  2009.

Velmi srozumitelně jsou pokyny, jak postupovat při ohrožení přírodními a jinými katastrofami,  vysvětleny v knize V. Kubeše z nakladatelství Albatros:

Požáry

Jakmile se oheň vymkne lidské kontrole, stává se ničivým, nebezpečným a těžce zvladatelným živlem. Nejprve musíte ovládnout jakoukoli paniku. Ocitne-li se člověk blízko požáru, může ztratit soudnost, sebeovládání, což může mít nedozírné následky.

Požár v budově:

Uvědomit co nejdříve hasiče, i když se jedná o relativně malý požár

Co nejdříve opustit budovu, nepožívat výtah, ale schodiště

Varujte křikem "hoří" ostatní, zkontrolovat, zda někdo v budově nezůstal

Pokuste se zachránit člověka a majetek, ale pokud se již nedá nic dělat, neriskujte a dostaňte se co nejdál od plamenů

V případě, že se nemůžete již dostat z budovy, uzavřete se v místnosti, utěsněte přístupy k ní vším, co najdete - koberci, šaty, dekami, ložním prádlem...

Otevřete okno a volejte o pomoc

Boj s ohněm:

Najděte ohnisko požáru. V místnosti, v níž jste zjistili ohnisko požáru, nikdy neotvírejte dveře do kořán. Otevřete je jen na několik centimetrů, aby nevznikl průvan, použijte je jako ochranný štít proti žáru a můžete začít hasit.

Kouř z požáru je jedovatý, protože obsahuje kysličník uhelnatý. Primitivní ochrana - mokrý kapesník přes obličej - chrání jen na chvíli před žárem a kouřem, ale ne před jedovatými zplodinami.  Nebuďte v kouři dlouho, snažte se dostat na čerstvý vzduch. Chcete-li se dostat zpět pro někoho do budovy, nevstupujte tam sám a oděv si namočte, dbejte, aby vám plameny neodřízly cestu zpět.

Před  hašením vypněte elektrický proud (spotřebiče ze zásuvky, hlavně TV, hrozí výbuch obrazovky, jističe)a plyn (hlavní přívod).

Menší požáry lze hasit vhodnými hasicími přístroji.

Postup při ohrožení požárem:

Nevracej se pro nic

V zakouřené místnosti je vzduch při zemi čistší

Vyzkoušej dveře a kliku, jestli nepálí

Upozorni na sebe, jsi-li v hořícím domě

Utěsni dveře

Při požáru se nikam neschovávej

Pozor na hořlavé kapaliny a jiné nebezpečné látky

Požár v přírodě:

Snažte se určit, odkud vane vítr, tím směrem se bude požár šířit - únikovou trasu zvolte směrem proti větru

Dejte pozor, abyste se nenadýchali kouře (mokrý oděv přes hlavu)

V případě, že na vás hoří oděv, uduste zabalením do přikrývky, válejte se po zemi

Oděvy z umělých vláken okamžitě odhoďte, lepí se na tělo;

Puchýře a spálené šaty nestrhávejte z těla (infekce)

V přírodě lze vykopat ochranný val (drn hlínou nahoru)

Čerpáno z:

KUBEŠ, Vladimír. Knížka poslední záchrany. Praha: Albatros, 2007.

 

V případě, že máte o problematiku ještě hlubší zájem, doporučujeme obrátit se na kterékoli středisko hasičského záchranného sboru, kde vás jistě rádi poučí a věci vám vysvětlí.

 

Návody a pokyny, jak  se chovat při požáru, jsou hojně zastoupeny také na internetu. Zde jsou některé z nich:

 

Jak se chovat při zpozorování požáru

-V případě, že není možné svými silami a dostupnými prostředky uhasit nebo zabránit dalšímu šíření požáru - volejte číslo 150 - (Hasičský záchranný sbor)

Při předávání zprávy uveďte:

  -kde hoří

-co hoří

-své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte  po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru

Před příjezdem jednotek (hasiči, záchranná služba, policie):

-pozor na elektrický proud!

-vyčkat na místě příjezdu jednotek (hasiči, záchranná služba, policie)

Po příjezdu jednotek (hasiči, záchranná služba, policie):

-na výzvu velitele zásahu poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany, velitele jednotky požární ochrany obce

-fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc, jestliže ji v tom brání důležité okolnosti nebo jestliže by se vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

Výzva k evakuaci:

-budete-li vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru je třeba si vzít základní osobní věci (OP nebo ŘP, klíče od bytu)

-ohlásit veliteli zásahu, že byt č.... je prázdný

Ochrana zdraví:

-při požáru se může stát, že obyvatelé budou muset určitou dobu pobývat v zamořeném prostoru nebo jím projít

-v tomto případě je nezbytně nutné chránit cesty dýchací a povrch těla

  -k ochraně dýchacích orgánů se může použít vodou navlhčená rouška zhotovená z kapesníků, ručníků, utěrek apod.

-hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk

-oči si chráníme brýlemi (lyžařskými či motoristickými), ruce rukavicemi

-k ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášť nebo pláštěnka do deště

-nohy si chráníme nejlépe vysokými botami nebo holínkami

 

Jak se chovat při požáru

Víte, že největší nebezpečí Vám nehrozí od plamenů ale od kouře?

Když zpozorujete kouř, zamezte jeho šíření zavřením a utěsněním dveří, zejména u podlahy.

Zůstaňte v místnosti nejlépe pod oknem.

 Vezměte s sebou jen nejnutnější věci (doklady, léky, peníze).

 Vytvořte si roušku z navlhčené textilie a případně si vezměte namočený kabát či

deku přes hlavu.

 Při odchodu z hořícího objektu se pohybujte co nejblíže u země.

 Nesnažte se překonávat již požárem zasažené a zakouřené prostory.

 Nemůžete-li již opustit objekt, uzavřete se v místnosti bez větrání, utěsněte okna

a dveře (nejlépe mokrým ručníkem, dekou) a upozorněte na sebe hasiče máváním

za oknem či vyvěšením bílé látky či prostěradla.

 Prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby a zvířata; pokud ano,

pokuste se zabezpečit jejich vyvedení nebo si zapamatujte, kde se nacházejí

a řekněte to následně záchranářům.

 Shromážděte všechny osoby na bezpečném místě mimo ohrožený prostor.

Odkazy na internetu:

 

http://www.zachranny-kruh.cz/jak-se-chovat-pri-pozaru.html

http://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/pozary/co-delat-pri-pozaru.html

 http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jak-predchazet-pozarum-a-co-delat-pri-jejich-vzniku

 

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.03.2014 18:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu