chlazení elektromotorů

Text dotazu

Je možné poskytnout informace o moderních metodách kapalinového chlazení asynchronních a synchronních motorů, případně tituly z kterých je možno čerpat?

Odpověď

Dobrý den,
 
níže Vám zasílám přehled záznamů publikací, které jsem k Vašemu dotazu
dohledala v katalogu Národní technické knihovny viz url:
 
Nicméně téma, které jste definoval je příliš specifické a pro nalezení
odpovídajících dokumentů by vyžadovalo rešeršní činnost.
Pokud máte zájem o zadání rešerše na toto téma, můžete si rešerši objednat 
prostřednictvím našeho online objednávkového formuláře, který naleznete
na http://www.techlib.cz/cs/sluzby/referencni-a-resersni-sluzby/resersni-sluzby/

 

Asynchronní a synchronní elektrické stroje / Karel Chmelík. -- 1. vyd.. -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. -- 135 s. : il.
ISBN 80-248-0025-X
 
Elektrické pohony : Martin Pittermann. -- Plzeň : Západočeská univerzita, 2008
ISBN 978-80-7043-729-2
 
Automobilové kapaliny / Zdeněk Hrdlička. -- Vyd. 1.. -- Praha : Grada, 1996. -- 119 s., 6 s. obr. příl. : il. ISBN 80-7169-332-4
 
 Elektrická trakce II : vozidla s asynchronním trakčním motorem / Jiří Danzer. -- Vyd. 2.. -- Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. -- 113 s. : il.
ISBN 978-80-7043-813-8
 
 Elektrické pohony se střídavými motory a polovodičovými měniči / Jiří Flajtingr, Lumír Kule. -- 2. upr. vyd.. -- Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. -- 142 s. : il.
ISBN 80-7043-354-X (brož.)
 
Dvoumotorové a mnohomotorové elektrické pohony / Lumír Kule. -- 1. vyd.. -- V Plzni : Západočeská univerzita, 2005. -- 49 s. : il.
ISBN 80-7043-389-2 (brož.)
 
Řízení asynchronního motoru bez použití snímače rychlosti : teze disertace / Petr Kadaník. --  2004. -- 49 s. : il.
 
Asynchronní motory : stručný přehled o působení a použití asynchronních motorů k opakování a úvodnímu školení / František Fetter. -- Vyd. 1. -- Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1966. -- 79 s.
 

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

20.12.2010 12:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu