CHKO a zákon č.114/1992

Text dotazu

Dobrý den,
prosím Vás, chtěla bych se Vás zeptat, jaký vztah k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny mají chráněné krajinné oblasti, které byly zřízeny před jeho účinností.

Odpověď

Dobrý den,

"...Chráněné  krajinné  oblasti,  jejich  poslání  a  bližší  ochranné  podmínky vyhlašuje vláda republiky nařízením."

"...Vymezení   a  změny  jednotlivých  zón  ochrany  přírody  stanoví

Ministerstvo životního prostředí vyhláškou."

Informace, které Vás zajímají, bohužel v našich dostupných zdrojích přímo nenajdeme. Doporučujeme obrátit se na Ministerstvo životního prostředí, i když jsme zjistili, že knihovnu dočasně zrušili, viz http://www.mzp.cz/__C125717D00521D29.nsf/index.html. Doporučujeme i knihovnu Právnické fakulty http://www.prf.cuni.cz/fakulta-1404046185.html, příp. nějakou právní poradnu, kterou najdete v různých vyhledávačích na internetu. Domníváme se, že chráněné krajinné oblasti, které vznikly před účinností zákona 114/1992 Sb.,  by se měly začít řídit nově schváleným zákonem, pod který by měly být převedeny. Tak nějak to vyplývá i ze znění zákona 114/1992 Sb., ale nejsme právníci.

Ze zákona 114/1992 Sb.:

(5)  Státní  přírodní  rezervace  vyhlášené podle § 4 odst. 3 zákona č.

   40/1956  Sb.,  o  státní  ochraně  přírody,  se  převádějí do kategorie

   národních  přírodních  rezervací  (§  28), přírodních rezervací (§ 33),

   národních  přírodních  památek  (§  35) nebo přírodních památek (§ 36).

   Kategorizaci  těchto  území  stanoví  Ministerstvo  životního prostředí

   obecně závazným právním předpisem.

   (6)  Chráněná  naleziště,  chráněné parky a zahrady a chráněné studijní

   plochy  vyhlášené  podle  §  5  zákona  č.  40/1956 Sb. se vyhlašují za

   národní  přírodní památky či přírodní památky (§ 35 a 36). Kategorizaci

   těchto  území  stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným

   právním předpisem.

   (7)  Chráněné  přírodní  výtvory  a chráněné přírodní památky vyhlášené

   podle § 6 zákona č. 40/1956 Sb. se tímto prohlašují za přírodní památky

   (§  36),  pokud  nebudou  zařazeny  do  kategorie  národních přírodních

   rezervací (§ 28), přírodních rezervací (§ 33) nebo národních přírodních

   památek  (§  35)  Ministerstvem  životního  prostředí  obecně  závazným

   právním předpisem.

...

     (9)  Národní  parky  a  chráněné  krajinné  oblasti vyhlášené podle § 8

   zákona  č. 40/1956 Sb. jsou nadále chráněny jako národní parky (§ 15) a

   chráněné krajinné oblasti (§ 25).

...

     (11)  Dosavadní  ochranu  zvláště  chráněného  území, vyhlášeného podle

   dřívějších  předpisů  před  účinností  tohoto  zákona ústředním orgánem

   státní správy, jež přešlo do kategorie přírodní rezervace nebo přírodní

   památka,  může  Ministerstvo životního prostředí zrušit obecně závazným

   právním  předpisem  v  případě,  kdy  je  na tomto území nově vyhlášeno

   zvláště  chráněné  území  okresním úřadem, krajským úřadem nebo správou

   podle tohoto zákona, nebo za podmínek stanovených v § 45.

...

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.06.2013 13:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu