Chemie a technologie potravin č. 3

Text dotazu

Chtěla bych se zeptat na metodu HPLC, její popis a použití, postup při HPLC metodě a její účinnost při získávání výsledků. Získávání inulinu nebo rozpustné vlákniny pomocí HPLC metody.

Odpověď

1) Základní informace o vysokoúčinné kapalinové chromatografii HPLC
http://cs.wikipedia.org/wiki/HPLC
http://biochemie.sweb.cz/x/metody/chromatografie.htm
lze najít v katalogu publikací, které jsou k dispozici např. v Zemědělské a potravinářské knihovně ZPK – ÚZEI
http://aleph.uzpi.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=uzp0
(některé publikace jsou uloženy v depozitním skladu, nutno objednat dovoz):

J. Davídek, J. Velíšek: Analýza potravin (skripta, sign.: K52814)

V. Kubáň: Analýza potravin (skripta, sign.
C41704)

ČSN EN 15911 Potraviny - Simultánní stanovení devíti sladidel metodou vysokoúčinné kapalinové
chromatografie a evaporativní detekcí pomocí rozptylu světla (sign.: N2882; možnost výpůjčky do jen studovny)

I. Bohačenko: Analytické metody pro zajištění průkazu falšování v systému kontroly jakosti potravin ČR a využití metod na bázi kapalinové a plynové chromatografie (VÚPP, 2000, sign. : ZZ20941 a 4 příl.; možnost výpůjčky do jen studovny)
J. A. Bietr, F. R. Huebner:  Variety identification by HPLC  (sign. : C33598/46)

Leo M. L. Nollet (edit): Food Analysis by HPLC  (sign.: K52914)

A. V. Kiselev, J. I. Jašin :Adsorpční plynová a kapalinová chromatografie/ (sign.: K50059, K19366)

R. Macrae (edit.): HPLC in food analysis (sign.: K50307)

F. Čůta: Instrumentální analýza (K48629)

O. Mikeš:  Laboratorní chromatografické metody (sign.: K44569)
a další.
Rovněž na internetu je k dispozici řada poučných odkazů, viz např.:
Inulin http://www.wiley-vch.de/books/biopoly/pdf_v06/bpol6014_439_448.pdf (s. 446).
2) V případě vašeho zájmu si můžete objednat zpracování literární rešerše (soupis záznamů dokumentů, které se vztahují k zadanému tématu)
http://www.nzpk.cz/resersni-sluzby/
z dostupných databází (např. Food Science and Technology Abstracts), přičemž je třeba s příslušnou pracovnicí konzultovat zadání, aby byly vyhledány relevantní odkazy
(Ceník: http://www.nzpk.cz/cenik-sluzeb/).
V ZPK je možno provést rešerši i vlastními silami.
3) Pro případnou konzultaci ohledně provádění analýzy pomocí HPLC doporučujeme obrátit se na některou výzkumnou nebo kontrolní instituci, např.
Výzkumný ústav potravinářský Praha
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
VŠCHT Praha, Ústav analýzy potravin
Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci a další.

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

05.04.2013 08:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu