chemické metody

Text dotazu

Dobrý denm zajímá mě princip SDS PAGE, vestern bloting real time PCR, princip přípravy primeru -cytosolová a chloroplastová izoforma mRNA NADP-ME.

Odpověď

Dobrý den, informace o metodách SDS-PAGE, western blotting a real-time PCR můžete získat z následujících publikací:

1) KRAJHANZL, Alexandr; HLADÍK, Jiří a kol. Biochemické metody: návody k pokročilým cvičením. Praha: Karolinum, 1991. Str. 75, 83. ISBN 80-7066-496-5.)
2) KRÁLOVÁ, Blanka; RAUCH, Pavel. Bioanalytické metody. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 1995. Str. 266. ISBN 80-7080-234-0.
3) KŘEMEN, Jaromír; POHLREICH, Petr; STŘÍBRNÁ, Jana. Techniky molekulární biologie a jejich využití v medicíně. Praha: Karolinum, 1998. Str. 37, 82. ISBN 80-7184-504-3.
4) KÁŠ, Jan. Laboratorní cvičení z biochemie. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. Str. 179. ISBN 80-7182-104-7.
5) ŠMARDA, Jan et al. Molekulární biologie. Brno: Masarykova univerzita, 2005. Str. 90. ISBN 80-210-3841-1.
 
Nebo z internetu:
Princip SDS - PAGE
- http://sweb.cz/biochemie/x/metody/elektroforeza.htm
- http://cs.wikipedia.org/wiki/SDS-PAGE
-
http://webak.upce.cz/~kbbv/Student/Vyuka/Imunologie_imunochemie/Laboratorni_
cviceni/Protokoly/4R_PAGE_elektroforesa.doc
- http://mat.skola-biotechnologie.cz/2007/VIII.workshop/Lecture_5a6.ppt
(obsahuje i metodu Western Blot)
- http://alma.karlov.mff.cuni.cz/biofyzika/english/vyuka/TPzB-manual.pdf
 
Western Blot (Blotting)
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Western_blot
- http://www.sci.muni.cz/LMFR/proteomika2005/Bi8202_2005_ELFO.pdf
- http://www.drobkysveta.estranky.cz/clanky/chemie/western-blot
- http://portal.med.muni.cz/clanek-412-zhotoveni-western-blotu.html
- http://en.wikipedia.org/wiki/Western_blot
- http://www.bio.davidson.edu/COURSES/genomics/method/Westernblot.html
 
Real-time PCR
- https://www.stag.utb.cz/apps/stag/dipfile/index.php?download=5273
- http://www.lem-olomouc.cz/real-time.htm
- http://pathmicro.med.sc.edu/pcr/realtime-home.htm
- http://mat.skola-biotechnologie.cz/2006/III.workshop/Q_PCR.pdf
- http://www.bio.davidson.edu/Courses/Molbio/MolStudents/spring2003/Pierce/realtimepcr.htm
 
K přípravě primeru - cytosolová a chloroplastová izoforma mRNA NADP-ME se nám nepodařilo nalézt žádné informace. S takto odbornými a specifickými dotazy je však vždy lepší obracet se na specializovaná pracoviště, např.
Ústřední knihovna Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
(http://knihovna.vscht.cz/) nebo oborová Knihovna biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/index.php?menu=biochemie).

Obor

Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.12.2008 12:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu