chemická podstata bioluminiscencie

Text dotazu

Jaká je chemická podstata bioluminiscencie.

Odpověď

Dobrý den,
Informace o bioluminiscenci jsme nalezli na volně na internetu, např. na české Wikipedii
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioluminiscence
Bioluminiscence je chemoluminiscence využívaná živými organismy. Jedná se o emisi (vyzařování) světla některými skupinami organismů. Celý proces je výsledkem oxidace luciferinu za přítomnosti enzymu luciferázy. Při této reakci se vyzařuje až 96 % světla a jen 4 % tepla, je tedy z hlediska daných organismů velmi efektivní (pro porovnání, u výbojek je jen 10%).
Rovnice reakce se dá zapsat takto:   luciferin + kyslík → oxyluciferin + světlo
nebo podrobněji v  angličtině – viz odkaz a text dále.

Pro studium můžete využít i např. následující knihy:
KOČÍ, Vladimír a MOCOVÁ, Klára. Ekotoxikologie pro chemiky. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2009. 199 s. ISBN 978-80-7080-699-9 (podle obsahu strana 156)
ČEPIČKA, Ivan; KOLÁŘ, Filip; SYNEK, Petr. Mutualismus, vzájemně prospěšná symbióza; Přípravný text - biologická olympiáda 2007-2008. Praha : NIDM ČR, 2007. S. 87.

Další literaturu naleznete v bázi NKC nebo ANL – viz http://aleph.nkp.cz/F/

Váš dotaz zní jako otázka z nějakého testu / kvízu, upozorňujeme, že služba Ptejte se knihovny tento druh otázek neodpovídá, to je záležitost studenta či soutěžícího.
 
Další zdroj:
http://www.biolume.net/bioluminescence.htm
Bioluminescence - Chemical Reactions in Living Organisms
Bioluminescence is light produced by a chemical reaction within a living organism. At least two chemicals plus oxygen are required. The chemical that produces the light is generically called luciferin, and the chemical that drives or catalyzes the reaction is called lucerifase. The chemical reaction is very efficient, producing 98% of its energy as light (glow) and only 2% as heat. One photon of light is produced for each molecule of luciferin consumed. Luciferases perform this reaction several hundred times per second, and will continue until all the luciferin is consumed (see diagram below).
 
The specific luciferin BioLume uses is called coelenterazine, a word derived from coelenterates, a class of marine invertebrates that includes jellyfish, sea anemones, and corals. Coelenterazine is the most widespread luciferin molecule found in nature. It is a very potent, natural anti-oxidant. All of the marine organisms that emit light use different luciferases but most use the same luciferin, coelenterazine.
BioLume has a number of proprietary luciferases in its portfolio. These include Renilla, Gaussia and Pleuromamma. BioLume also has proprietary fluorescent proteins that can be combined with luciferases to create a spectrum of glowing colors.
Sometimes the luciferin and lucerifase are bound together in a single unit called a “photoprotein”. This molecule can be triggered to produce light when a particular type of ion is added to the system (usually calcium). Photoproteins emit a flash of very bright light for a fraction of a second.
Bioluminescence is not the same as "fluorescence". In fluorescence, energy from a source of light is absorbed and re-emitted as another photon. In bioluminescence the excitation energy is supplied by a chemical reaction rather than from a source of light. Bioluminescence is not radioactive.
“Bioluminescent Generating Systems” are described in our patents as a combination of these chemical ingredients that produce light. BioLume has trademarked the brand name “Lumoness™” for the combination of chemistry that produces the bright, bioluminescent glow, in a spectrum of colors, which can be added to a broad range of food, beverage, and cosmetic products, and “TumorLight™” as a possible brand name for the diagnostic imaging product.

Obor

Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.07.2012 12:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu