chatař a chalupář

Text dotazu

Jaká je, prosím, etymologie slov chatař a chalupář?

Odpověď

Dobrý den,

bohužel se nám nepodařilo najít přímo etymologickou charakteristiku slov chatař a chalupář, avšak podařilo se nám najít původ slov chata a chalupa, z nichž jsou slova chatař a chalupář odvozeny a jejich význam je téměř totožný - označují lidi, které vlastní, obývají, navštěvují nebo spravují konkrétní obydlí - chatu, nebo chalupu.

 

Chalupa, v staročeštině taky chalup, je nejasného původu. Dostupné zdroje (uvedeny níže) tvrdí, že slovo se skládá ze dvou částí a to pejorativní předpony cha- (podobné tomu je např. ka-, nebo ko-) a zbytku slova - lupa, které by mohlo patřit jakožto příbuzné k německému slovu "Laube" a z něho přebraného slova loubí, čili půda, přístřeší, altán, předsíň, žúdro, či pavlač. Slovo loubí tedy vždy představovalo místnosti v domě, které měli jen jakousi doplňkovou, nebo spíš podřadní funkci. Rovněž je tomu příbuzné slovo chajda.

Chalupa tedy zvykla označovat méně vzhledný dům, nebo stavení na okraji vsi apod.

 

Slovo chata/chatrč, v staročeštině taky katrč, souvisí patrně s polským slovem kotarha, jež dříve znamenalo stan, pak dokonce nebesa nad ložem, záclonu až po portiéru. Existuje však i slovo chatrč (v češtině, slovenštině, polštině a ukrajinštině) s doloženým původem, na základě čeho tvrdí Vasmer, že chata je tedy jenom slovem přebraným ze staromaďarského předstupně maďarského slova "ház" - jako dům (starší vývoj slova "ház" pak spadá až do finštiny). Jiná teorie tvrdí, že chata pochází z německého slova označujícího malý horský domek - "Hütte".

 

Dostupné zdroje nám poskytly jenom výše uvedeny informace, pokud by teda váš zájem o přesnější etymologickou charakteristiku trval i nadále, doporučujeme vám obrátit se na odborné pracovisko specializované na řešení etymologických otázek - Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR (http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/).  Jistě Vám tam poradí lépe, nebo obšírněji.

 

Použité zdroje:

 

* HOLUB, Josef. Stručný etymologický slovník jazyka českého : Se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. 1. vyd. Praha : SPN, 1967, [v tir. chybně] 1968.

 

* MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Fotoreprint 3.

vyd. z roku 1971. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997.

 

*  Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 2.vyd., opr. a dopl. Praha : Academia, 1994.

 

*  Příruční slovník jazyka českého. díl V. V Praze : Státní nakladatelství : Školní nakladatelství : SPN,1948-1951.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.12.2013 17:34

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu